Więcej zabezpieczeń na przejazdach kolejowo-drogowych

Więcej zabezpieczeń na przejazdach kolejowo-drogowych

08 lutego 2016 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Więcej przejazdów z sygnalizacją, dodatkowe urządzenia na posterunkach dróżników i wyraźniejsze oznakowanie dróg przed torami wprowadzają PKP Polskie Linie Kolejowe. To główne, ale nie jedyne sposoby podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na skrzyżowaniu torów i drogi. Takie działania wpisują się w ponad 200 inicjatyw zarządcy infrastruktury, zwiększających bezpieczeństwo na polskiej kolei. Dzięki nim 2015 r. był kolejnym, bezpieczniejszym rokiem na kolei.

Fot. PKP PLK

Codziennie tysiące pociągów i samochodów pokonują prawie 13 tys. przejazdów kolejowo-drogowych. Sposób ich zabezpieczenia określają specjalne przepisy, stosowane przez zarządcę kolei, zarządców dróg i policji. Koszty utrzymania przejazdów ponoszą PKP Polskie Linie Kolejowe. W ostatnich latach miliardowe inwestycje PLK, pozwoliły zmodernizować ponad 1700 przejazdów. Zlikwidowano prawie 400 takich skrzyżowań, zastępując je drogami dojazdowymi do sąsiednich, wiaduktami lub przejazdami pod torami, jak np. na trasie Warszawa - Trójmiasto.

Zarządca infrastruktury podnosi poziom bezpieczeństwa przejazdów przez montaż dodatkowych urządzeń sygnalizacyjnych. Od 2013 r. takie rozwiązania zastosowano na 354 obiektach. Bezpieczeństwo kierowców zwiększają zamykające jezdnie półrogatki lub sygnalizatory świetlne i dźwiękowe, ostrzegające przed nadjeżdżającym pociągiem – takie rozwiązania wprowadzono m.in. na modernizowanej linii Wrocław – Poznań. Na 400 szczególnie ważnych przejazdach obsługiwanych przez dróżników, PLK zamontowała specjalny system wsparcia dróżników. Dzięki niemu pracownicy mają bieżący obraz ruchu pociągów na linii kolejowej. Ponadto w 2015 r. zarządca infrastruktury dodatkowo przeszkolił 2500 dróżników z praktycznego wykonywania czynności na posterunkach. Łącznie w minionym roku w szkoleniach wzięło udział ponad 25 000 osób odpowiedzialnych za bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego. Takie działanie zwiększyło zakres przygotowania obsługi do odpowiedzialnej pracy m.in. na skrzyżowaniu torów i drogi.

Dodatkowe zabezpieczenie montowane jest na torach. Specjalne sygnalizatory informują maszynistów dojeżdżających do przejazdu czy sygnalizacja jest sprawna i ruch drogowy jest wstrzymany. W sytuacji, gdy pojawi się usterka, pociągi ograniczają prędkość. Do ograniczenia prędkości przed przejazdami zawsze zobowiązani są kierowcy. Niestety nie wszyscy stosują tę zasadę, dlatego PLK, w porozumieniu z zarządcami dróg, przed 180 wytypowanymi przejazdami naniosła na jezdniach specjalne wypukłe pasy bezpieczeństwa. Jazda po nich dodatkowo „przypomina” o właściwym zachowaniu.

Zachowanie kierowców jest niezwykle istotne, gdyż według badań 98% wszystkich wypadków na przejazdach kolejowo – drogowych jest spowodowanych nieostrożnością kierowców. Maszynista zbliżając się do przejazdu, niezależnie od jego kategorii, jest zobowiązany do zachowania wzmożonej uwagi, jednak droga hamowania pociągu może być nawet 10 razy dłuższa niż droga hamowania samochodu.

Od 2005 r. PLK prowadzi kampanię społeczną „Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”. Ma ona na celu podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych oraz promowanie kultury bezpieczeństwa. Więcej na www.bezpieczny-przejazd.pl.

W porównaniu z rokiem 2014, liczba wszystkich wypadków oraz tych na przejazdach kolejowo-drogowych, w 2015 r. spadła o 12 procent. Inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa są skierowane na infrastrukturę kolejową oraz doskonalenie procedur i szkolenia pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Ubiegły rok to także pozytywne zmiany związane z inwestycją w infrastrukturę - wyremontowano ponad 800 km torów, 600 km sieci trakcyjnej, wymieniono 1250 rozjazdów, zmodernizowano 670 przejazdów kolejowo – drogowych i wybudowano 84 wiadukty, którymi zastąpiono przejazdy.