Stomma: musimy naprawić błędy poprzedników

Stomma: musimy naprawić błędy poprzedników

22 lutego 2016 | Autor: RW | Źródło: PAP
PODZIEL SIĘ

– Szacowane wykorzystanie środków unijnych w obszarze projektów kolejowych w 2016 r. w porównaniu z 2015 r. jest wyraźnie niższe - przynajmniej o 4 mld zł. Należy to ocenić jako drastyczne zjawisko będące wynikiem zaniedbań w poprzednich kilku latach – mówi Piotr Stomma, wiceminister infrastruktury i budownictwa odpowiedzialny za kolej w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Fot. MIB

Przedstawiciel MIB wskazuje na brak dokumentacji przetargowych i projektowych, gotowych do realizacji w 2016 r. Dlatego obecny rząd realnie musi rozważać ryzyko niewykorzystania środków unijnych z nowej perspektywy.

– Przed zespołem ministerstwa i zarządem PKP PLK stoi wielkie wyzwanie: usprawnienie procesu realizacyjnego inwestycji kolejowych. Stawką jest pełne wykorzystanie każdej złotówki dotacji UE na rozwój kolei – zaznacza Piotr Stomma.

W kontekście prywatyzacji przedstawiciel resortu stwierdził, że oddanie w prywatne ręce PKP Energetyki niesie ze sobą wiele potencjalnych zagrożeń w zakresie pewności zasilania w energię elektryczną oraz prowadzenia modernizacji linii kolejowych przez PKP PLK.

– Nie możemy tych problemów zostawić i patrzeć na rozwój wypadków. Odpowiednie działania muszą być prowadzone i są przygotowywane. Infrastruktura, którą dysponuje PKP Energetyka, musi podlegać szczególnemu rygorowi – tłumaczy Stomma. Dodaje, że kontynuowanie prywatyzacji kolejnych składników Grupy PKP, w tym przede wszystkim spółki PKP Intercity, nie zostało jeszcze przesądzone.

Wiceminister wyraził też swoje niezadowolenie z projektu Pendolino. – Poprzednicy nie zwrócili uwagi, że pociągi Pendolino obsługują segment ekskluzywnych przewozów pasażerskich, a środki unijne nie temu mają służyć – stwierdza Stomma. W konsekwencji Komisja Europejska zobowiązała Polskę, aby składy ED250 jeździły po trasach znacznie liczniejszych niż pierwotnie planowano. To powoduje wypychanie wielu tańszych połączeń, co boleśnie dotyka przeciętnego pasażera.

W związku z tym, kolejne kluczowe projekty zawarte w Krajowym Programie Kolejowym, przyjętym przez rząd PO-PSL, będą dokładnie przeanalizowane – pod kątem ekonomicznym i korzyści dla gospodarki jako całości - zanim zostaną wdrożone. Dotyczy to również Kolei Dużych Prędkości. Na razie jednak MIB koncentruje się na obecnym roku.

– Wobec pojawiających się wątpliwości, w resorcie transportu prowadzona jest gruntowna analiza wszystkich projektów kolejowych realizowanych w 2016 r. pod kątem ich rzeczywistego zaawansowania i określenia poziomu środków możliwych do wydatkowania w ramach inwestycji w tym roku oraz ich certyfikacji do Komisji Europejskiej – mówi przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Każda ingerencja ma być przeprowadzona „rozważnie”, aby nie wpływać negatywnie na wskaźniki śródokresowe w realizacji programów unijnych.

Ponadto, priorytetem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa jest stworzenie wspólnego biletu, który uporządkuje rynek kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce. Ale, jak wskazuje wiceminister, wdrożenie wspólnego biletu zależy od przebiegu dyskusji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, czyli przewoźnikami, a także pasażerami.

– Proces jest de facto uruchomiony.(…) Bardzo liczymy na aktywny udział właścicieli kolei samorządowych, marszałków – mówi Stomma, zastrzegając zarazem, że nie będzie to łatwe. Wyzwaniem pozostaje przede wszystkim konieczność dostosowania systemów komputerowych działających u poszczególnych przewoźników.