Nowy tabor dla KŚ. Umowa z województwem umożliwi zakup 17 EZT-ów

Nowy tabor dla KŚ. Umowa z województwem umożliwi zakup 17 EZT-ów

03 marca 2016 | Autor: RW
PODZIEL SIĘ

Zarząd Województwa Śląskiego podpisał z Kolejami Śląskimi umowę współpracy dotyczącą przeprowadzenia wspólnego zakupu elektrycznych zespołów trakcyjnych. Porozumienie zakłada, że przewoźnik kupi siedem pojazdów dwuczłonowych oraz trzyczłonowych, a samorząd - dziesięć pojazdów czteroczłonowych z prawem opcji na kolejne dwa pojazdy czteroczłonowe.

Fot. Patryk Farana

Strony umowy ustaliły, że pojazdy nabywane przez województwo śląskie powinny być pojazdami czteroczłonowymi, jednoprzestrzennymi, wyposażonymi w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Poza tym, pociągi mają rozwijać prędkość 130 km/h, posiadać jedno WC z obiegiem zamkniętym i klimatyzację. Pozostałe wymogi, jak i całe postępowanie przetargowe opracują i zorganizują Koleje Śląskie, działające jako pełnomocnik województwa. Rozpisanie przetargu spodziewane jest w marcu, natomiast podpisanie umowy z wyłonionym dostawcą ma nastąpić do końca września 2016 r. W przeciwnym razie porozumienie może zostać wypowiedziane.

Umowa zakłada możliwość wykorzystania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W tym celu w listopadzie 2016 r. urząd marszałkowski planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich”.

Warto przypomnieć, że w ostatnich tygodniach województwo śląskie zgodziło się, żeby KŚ wyemitowały obligacje na blisko 279,5 mln zł. Kwota 154,9 mln zł z tej puli pozwoli wykupić sześć Elfów dzierżawionych od  Pesy, zaś 90 mln zł ma pokryć część kosztów zakupu siedmiu nowych pojazdów.

W grudniu 2015 roku władze samorządowe przygotowały 10-letni kontrakt na świadczenie kolejowych usług pasażerskich w regionie, zgodnie z którym Koleje Śląskie mają otrzymywać coroczną dotację w wysokości 140 mln zł. Umowa ta, obowiązująca do 2025 r., daje solidne podstawy do podejmowania długofalowych decyzji inwestycyjnych, związanych np. z zakupem lub pozyskaniem taboru czy uruchomieniem nowych połączeń. Zwiększa również wiarygodność kredytową i biznesową przewoźnika.

Koleje Śląskie dysponują obecnie 62 pociągami, z czego 23 to nowoczesne FLIRT-y, Elfy i Impulsy, 13 zmodernizowane składy EN57, 23 dzierżawione „stare” EN57 oraz 3 spalinowe autobusy szynowe.