Wypadki w transporcie kolejowym - nowe przepisy

Wypadki w transporcie kolejowym - nowe przepisy

07 marca 2016 | Autor: Jakub Tomczak
PODZIEL SIĘ

– Zmiany w prawie nie są czymś niezwykłym. Dobrze by było, gdyby wszystkie były przemyślane, a ich skutek był możliwy do przewidzenia. Ostatnie tygodnie stały pod znakiem projektu zmian w ustawie o transporcie kolejowym w związku z wdrożeniem dyrektywy 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego obszaru kolejowego. Tymczasem, 1 marca br. weszła w życie dość znacząca zmiana ustawy, która reguluje na nowo kwestie związane z wypadkami na kolei – mówi Jakub Tomczak, radca prawny.

Fot. arch. Jakuba Tomczaka

W razie zaistnienia jednego wypadku (poważnego wypadku, wypadku lub incydentu) na bocznicy kolejowej, jej użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK) i Prezesa UTK. Niepowiadomienie o zdarzeniu może skutkować (raczej na pewno), wszczęciem przez Prezesa UTK postępowania w przedmiocie nałożenia kary. Oczywiście można zastanawiać się, na ile jest prawdopodobne, aby Prezes UTK dowiedział się o takim zdarzeniu. Historia mojego klienta może świadczyć o tym, że donos jest jak najbardziej możliwy. Kara, którą może nałożyć UTK wynosi do 2% rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Dodatkowo przeprowadzona zostanie kontrola na bocznicy kolejowej, w toku której mogą zostać ujawnione inne uchybienia, powodujące nałożenie kolejnej kary. W takie sytuacji będzie można spodziewać się tzw. „wejścia na zagrożenie”, czyli wszczęcie kontroli bez powiadomienia, o którym mowa w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli nie jest wymagane, jeżeli jest to uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem dla życia, zdrowia lub środowiska naturalnego. Już na marginesie, wystarczy wspomnieć, że jest to „ulubiony” argument do przeprowadzenia kontroli przez UTK, przed którym dość ciężko jest się jednak bronić. Przepisy są tak skonstruowane, że nie wymagają od kontrolującego uzasadnienia swojej decyzji o przeprowadzeniu kontroli w tym trybie.

Drugim z ważnych obowiązków użytkowników bocznic kolejowych będzie powołanie komisji bocznicowej. Może się to okazać dość problematyczne u przedsiębiorców zatrudniających na bocznicy raptem kilku pracowników. Do zadań komisji należy ustalenie:

- okoliczności zdarzenia,

- przyczyn zdarzenia,

- wniosków zapobiegawczych.

Jakub Tomczak, radca prawny

www.jakubtomczak.pl                                                                                                                                                                                                                             www.prawokolei.pl

Więcej na temat nowych przepisów regulujących kwestie wypadków w transporcie kolejowym przeczytasz w 6. numerze „Kuriera Kolejowego”.