Marszałek Geblewicz zaniepokojony przyszłością PR

Marszałek Geblewicz zaniepokojony przyszłością PR

17 marca 2016 | Źródło: UMWZ
PODZIEL SIĘ

Marszałek województwa zachodniopomorskiego w liście do ministra Piotra Stommy wyraził zaniepokojenie sytuacją w Przewozach Regionalnych. List jest reakcją na pojawiające się w ostatnich dniach wypowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa krytycznie oceniające restrukturyzację Przewozów Regionalnych i sposób zarządzania spółką przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

Fot. Ryszard Jakimowicz

- List do Pana Stommy jest wyrazem troski o sprawną realizację przewozów kolejowych na Pomorzu Zachodnim, załogę spółki a także jej pasażerów. Województwo Zachodniopomorskie jest drugim co do wielkości zleceniodawcą przewoźnika – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Krytyczna ocena trwającego procesu restrukturyzacji, a także sposobu bieżącej realizacji i organizacji kolejowego transportu pasażerskiego w spółce Przewozy Regionalne dokonana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, bez równoczesnego wskazania planu realizacji tych zadań w regionach budzi wątpliwości i niepokój Województwa Zachodniopomorskiego.

- W ostatnich latach województwo zakupiło łącznie 48 elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych, z czego 31 sztuk to fabrycznie nowe pojazdy. Nasz tabor realizuje 65% przewozów na terenie regionu. Do tej pory wszelkie plany restrukturyzacji były konsultowane z marszałkami. Dla naszego regionu, to największe zadanie organizacyjne i  finansowe. Wypowiedzi resortu mogą prowadzi do dezorganizacji w sferze tak ważnej dla naszych mieszkańców i mieć wpływ na ich codzienne funkcjonowanie

Województwo jako zleceniodawca usług kolejowych przewozów pasażerskich a jednocześnie udziałowiec spółki, chce aby ministerstwo sprecyzowało plany dla przewoźnika.