Grzegorz Grabowski prezesem Torpolu

Grzegorz Grabowski prezesem Torpolu

18 marca 2016
PODZIEL SIĘ

Rada Nadzorcza powołała z dniem 23 marca 2016 r. Grzegorza Grabowskiego na stanowisko prezesa zarządu spółki Torpol.

Fot.

W czasie swojej ośmioletniej pracy jako Członek Zarządu-Dyrektor Handlowy w PKP Energetyka S.A. zrestrukturyzował i rozwinął, podlegający mu m.in. obszar realizacji usług elektroenergetycznych, wychodząc z szerokim zakresem prac na rynek budownictwa elektroenergetycznego, ze szczególnym ukierunkowaniem na budowę kolejowej sieci trakcyjnej oraz obiektów zasilania elektrotrakcyjnego, między innymi te działania pozwoliły spółce stać się niekwestionowanym liderem tego obszaru rynku.

Wprowadził również w tym okresie PKP Energetyka S.A. na rynek realizacji wielobranżowych kontraktów modernizacyjnych linii kolejowych, jako lidera/partnera konsorcjum firm wykonujących kompleksowe praca m.in. w trybie projektuj-buduj, często również wspólnie ze spółą Torpol.

Dzięki realizacjom, jako pełnomocnik konsorcjum, takich prac jak modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, Koluszki - Łódź Widzew, Międzyrzec - Biała Podlaska na linii E-20 oraz Warszawa Wsch. – Legionowo ze st. Nasielsk na linii E-65, PKP Energetyka S.A. stała się jednym z najistotniejszych uczestników rynku modernizacji linii kolejowych. Wypracowanie tej pozycji pozwoliło na aktywne i skuteczne uczestnictwo w następnych postępowaniach przetargowych m.in. na linii E-65 Warszawa - Gdańsk, CMK, E-59 Wrocław - Poznań czy E30 odcinku linii Kraków - Rzeszów.

Grzegorz Grabowski posiada wykształcenie wyższe – ukończył Wydział Transportu Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu uzyskując tytuł inżyniera transportu oraz Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera elektryka. Ukończył także podyplomowe studia w zakresie konkurencji na rynku energii elektrycznej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz podyplomowe studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 2009 r. uzyskał tytuł Master of Business Administration w wyniku odbycia podyplomowych studiów MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. W 2006 r. złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa przed komisją egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa. Posiada również uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie zawodowe:

  • 2014 – 2016 - PKP Energetyka S.A. – Dyrektor ds. Rozwoju Majątku Dystrybucyjnego;
  • 2004 – 2012 - PKP Energetyka S.A. - Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy; _do 2 lutego 2009 r. Członek Zarządu poprzednika prawnego PKP Energetyka sp. z o.o.;
  • 2001 – 2004 - PKP Energetyka sp. z o.o. – Naczelnik Wydziału Taryf i Analiz Kosztów/ Dyrektor Biura Handlu Energią Elektryczną;
  • 1998 – 2001 - PKP Dyrekcja Elektroenergetyki Kolejowej Warszawa – Wydział Obrotu Energią Elektryczną – kolejno na stanowiskach starszego specjalisty i głównego specjalisty;
  • 1978 – 1998 - W strukturach przedsiębiorstwa PKP w Oddziale Zasilania Elektroenergetycznego w Kielcach/Radomiu pracował na różnych stanowiskach – elektromontera, Z-cy St. Zawiadowcy/St. Zawiadowcy Odcinka Elektroenergetycznego, Dyspozytora, Kierownika Referatu, Naczelnika Działu Obrotu Energią;

Grzegorz Grabowski pełnił w ciągu ostatnich pięciu lat również funkcje członka organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorującego następujących spółek osobowych lub kapitałowych:

  • 2004 – 2012 - PKP Energetyka S.A. - Członek Zarządu (do 2 lutego 2009 r. członek zarządu poprzednika prawnego PKP Energetyka sp. z o.o.);
  • 2007 – 2012 - Bombardier Transportation (Rail Engineering) Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – członek rady nadzorczej.