Na pierwszej linii

Na pierwszej linii

28 marca 2016 | Źródło: Sygnały
PODZIEL SIĘ

"Pracownicy przedsiębiorstw Zjednoczenia PRK są w kolejnictwie na pierwszej linii inwestycyjnego frontu. W ubiegłym roku zbudowali oni m.in. nową linie PKP w rejonie Poznania, estakadę przeładunkową węgla w Świnoujściu, stację zdawczo-odbiorczą siarki w Gdańsku, stację postojową Grochów, zelektryfikowali trasy Niedobczyce – Kędzierzyn i Bielsko – Żywiec"  -  czytamy w „Sygnałach” z 28 lutego 1971 roku.

Fot. S Poźniak, Sygnały

W rezultacie skoncentrowania swoich sił i środków w wybranych rejonach, PRK-wcy skrócili okresu realizacji pilnych zadań inwestycyjnych PKP. Wymownym tego świadectwem było przekazanie do eksploatacji nowej linii PKP w okolicy Poznania na rok przed pierwotnie ustalonym terminem.

Chociaż przez PRK-wcami w roku minionym, w stosunku do 1969, postawiono zadania o 13 proc. wyższe, wykonali je w pełni przy zatrudnieni o 1,6 proc. mniejszym od zaplanowanego. Było to możliwe głównie dzięki zwiększeniu wydajności pracy o 9 proc. w porównaniu z rokiem 1969.  W ubiegłym roku, w stosunku do 1969 o 7,2 proc. zmalała np. liczba nie usprawiedliwionych godzin nieprzepracowanych co jest dowodem lepszego wykorzystywania czasu roboczego w PRK i PBK. Uzyskano zaplanowane na rok 1970 wskaźniki eksploatacji i gotowości technicznej taboru samochodowego.  Wartość środków trwałych w zjednoczeniu PRK przekroczyła o 11 proc. odpowiednie założenia plany.

W roku bieżącym, w porównaniu z ubiegłym, zadania pracowników PRK i PBK wzrastają o 9 proc. Mają oni odbudować linię Mińsk Mazowiecki – Tłuszcz, zelektryfikować odcinek Pilawa – Mińsk Mazowieckie i nowe tory w rejonie Czachówka i Warki, Batowic i Tunelu, ułożyć nową nawierzchnię drogową na odcinkach Warszawa – Białystok, Rybnik – Żory – Chybie, Paczyna – Lubliniec, rozbudować stację w Niedobczycach i Kielcach Herbskich oraz wykonać wiele innych, priorytetowych zadań inwestycyjnych. Od planowanej realizacji tych zadań zależy w dużej mierze tempo udoskonalania procesu przewozowego PKP.

Napięcie tegorocznych zadań inwestycyjnych w kolejnictwie jest bardzo wysokie! Przy opracowywaniu projektu organizacji budów i robót na rok bieżący uwzględniono konieczność maksymalnego skupiania sił i środków PRK i PBK na tych inwestycjach, których realizacja ma dla PKP szczególne znaczenie.

Umożliwia to szybsze wykonywanie robót i skracanie okresu komplikacji w kursowaniu pociągów. Stosowanie do uchwały Prezydium Rządu roboty inwestycyjne w rejonach Czachówka i Warki powinno się zakończyć 30 czerwca br. PRK-wcy, biorąc pod uwagę potrzeby służb eksploatacyjnych PKP, postanowili te prace wykonać wcześniej, jeszcze przed wejściem w życie nowego , letniego rozkładu jazdy pociągów.

Kolejarzom nie trzeba chyba tłumaczyć, jak to usprawniłoby ruch pociągów. Zamierzenie to ambitne i niełatwe do urzeczywistnienia, jeśli weźmie się pod uwagę, że roboty w okolicach Warki i Czachówka biegną z sześciotygodniowym opóźnieniem w stosunku do odpowiedniego harmonogramu. Tempo prac zwolniło się tam w IV kwartale ub. roku na skutek ciepłej i deszczowej aury. Samochodami-wywrotkami przez dłuższy czas nie można było dowozić ziemi do wielu miejsc na szlakach, gdyż drogi polne zamieniły się w rzeki błota. Z konieczności więć ziemię na te szlaku zaczęto dowozić platformami kolejowymi, co przyczyniło się do wzrostu pracochłonności robót i utrudniło ruch pociągów między Czachówkiem a Warką. PRK-wcy przystępują też do odbudowy linni Mińsk Maz. – Tłuszcz, pamiętając, żę pod koniec br. Jak się planuje, na tej trasie pociągi powinny już kursować co najmniej z prędkością 30 km/godz.

W związku z układaniem drugich torów na trasach istniejących i budową nowych linii kolejowych, powiększa się zapotrzebowanie na tłuczeń. W roku bieżącym, w stosunku do ubiegłego, dostawcy tłucznie dla PRK-wców powinny wzrosnąć o 60 proc. Ponieważ załogi kamieniołomów nie będą mogły w pełni zaspokoić tego zapotrzebowanie podsypkę będzie się w pierwszej kolejności dostarczać na odcinki objęte priorytetowymi robotami – kosztem innych szlaków. PRK-wcy rozporządzają przy tym zbyt małą liczbą wagonów samowyładowczych do przewozu tłucznia z kamieniołomów do miejsc robót na szlakach i stacjach. Do transportu podsypki będą więc musieli wykorzystywać wagony handlowe, co spowoduje wzrost pracochłonności robót.

Na nowo budowanych i rozbudowywanych liniach trzeba będzie wykonywać coraz więcej robót inżynieryjnych, co wymaga odpowiedniego powiększenie potencjału mostowego PRK 15, PBK Szczecin, PRK 10, PRK 5 i PRK 9. W niektórych z tych przedsiębiorstw powołano już główne kierownictwa lub kierownictwa robót mostowych w celu sprostania nowym zadaniom w tej dziedzinie. Duże nadzieje wiąże się z rozwojem prefabrykacji i unifikacji obiektów mostowych. PRK-wcy jednak jeszcze w tym roku nie odczuwają wyraźniej dobroczynnych rezultatów uprzemysłowienia kolejowego budownictwa inżynieryjnego, które pożądanego rozmachu nabierze dopiero w następnych latach.

W kolejnictwie, podobnie jak w przemyśle, zamierza się powoływać generalnych realizatorów inwestycji ()GRI, którzy przejmą na siebie również niektóre obowiązki wypełniane dotychczas przez inwestora i projektanta. W systemie GRI zamierza się budować nową magistralę Zawiercie – Radzice. W związku z tym funkcję generalnego realizatora tej inwestycji ma przejąć zespół specjalistów PRK15. Załoga PRK15 intensywnie przygotowuje się od tego wielkiego zadania.

Tekst ukazał się w numerze 13 "Sygnałów" 28 marca 1971 roku.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Adamczyk: europejskie prawo kolejowe musi być elastyczne Adamczyk: europejskie prawo kolejowe musi być elastyczne
Następny artykuł Dziesięć wniosków na modernizację odcinka Sadowne - Czyżew Dziesięć wniosków na modernizację odcinka Sadowne - Czyżew