Działania Grupy PKP na rzecz bezpieczeństwa podróżnych

Działania Grupy PKP na rzecz bezpieczeństwa podróżnych

26 marca 2016 | Źródło: PKP S.A.
PODZIEL SIĘ

Ponad 150 dworców kolejowych objętych jest nowoczesnym systemem monitoringu. Na największych dworcach ochrona pracuje całodobowo. Objętych standardami ochrony jest natomiast ponad 230 obiektów. W nowych pociągach spółki PKP Intercity (Pendolino, Flirt, Dart) także zainstalowany jest monitoring, dzięki czemu obsługa składów na bieżąco obserwuje sytuację w pociągach i w razie nagłych zdarzeń ma możliwość szybkiego reagowania. 

Działania Grupy PKP na rzecz bezpieczeństwa podróżnych
Fot. SOK

Straż Ochrony Kolei przez całą dobę monitoruje tereny dworców, stacji i przystanków, pociągi oraz szlaki kolejowe, by zapewnić pasażerom bezpieczną i spokojną podróż. Podczas wzmożonego ruchu pojawiają się dodatkowe patrole funkcjonariuszy, także nieumundurowanych. Do dyspozycji zespołów patrolujących jest ponad 80 specjalnie wyszkolonych psów, które towarzyszą pracownikom między innymi podczas przejazdów zorganizowanych grup i uczestników imprez masowych. Do monitoringu dojazdu do  szlaków  wykorzystywanych jest ponad 150 samochodów terenowych.

SOK dysponuje także nowoczesnym sprzętem w postaci 9 Mobilnych Centrów Monitoringu – są to specjalnie samochody wyposażone w system kamer. Dzięki nim funkcjonariusze są w stanie objąć obserwacją kilkukilometrowy odcinek torów. Służbę funkcjonariuszy wspomaga specjalny system blisko 200 foto-pułapek, które automatycznie powiadamiają patrol, gdy w zabezpieczonym obszarze zostanie zarejestrowana niebezpieczna sytuacja. Wszelkie niepokojące sytuacje można zgłaszać na numer alarmowy SOK – (22) 474 00 00. 

Straż Ochrony Kolei współpracuje z Policją, Żandarmerią Wojskową, Strażą Pożarną oraz strażami miejskimi. We wszystkich spółkach Grupy PKP obowiązują ścisłe procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. W razie zdarzeń mogących powodować zagrożenie natychmiast powiadamiane są dedykowane służby. Procedury są cyklicznie aktualizowane wg. obowiązujących wytycznych i przepisów. Ponadto pracownicy odpowiedzialni za obsługę podróżnych, m.in. maszyniści i drużyny konduktorskie, przechodzą specjalne szkolenia. 

Na największych dworcach kolejowych wygłaszane są specjalne komunikaty z apelem do pasażerów, by zwracali uwagę na pozostawione bez opieki bagaże lub jakiekolwiek nietypowe sytuacje. W razie ich zaobserwowania należy niezwłocznie powiadomić obsługę dworca, ochronę lub odpowiednie służby, np. Policję lub SOK.