PKP Cargo szuka członka zarządu - przedstawiciela pracowników

PKP Cargo szuka członka zarządu - przedstawiciela pracowników

06 kwietnia 2016 | Autor: RW | Źródło: PKP Cargo
PODZIEL SIĘ

Rada Nadzorcza PKP Cargo wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na członka zarządu - przedstawiciela pracowników PKP Cargo. Postępowanie będzie prowadzone do połowy czerwca 2016 r.

Fot. PKP Cargo

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 5 maja 2016 r. o godz. 10.00. Miejscem składania zgłoszeń jest siedziba doradcy rekrutacyjnego. Kandydaci dopuszczeni do postępowania zostaną zaproszeni do rozmów kwalifikacyjnych, które odbędą się 8 czerwca.

Kandydaci na stanowisko muszą być zatrudnieni w spółce na podstawie umowy o pracę, posiadać wykształcenie wyższe, mieć co najmniej 10-letni staż pracy, w tym przynajmniej 5-letni staż pracy w Grupie PKP, a także dysponować listami zawierającymi podpisy poparcia co najmniej 10% pracowników uprawnionych do głosowania, z ogólnej liczby pracowników (w osobach) zatrudnionych w spółce według stanu na dzień podjęcia przez Radę Nadzorczą PKP Cargo uchwały w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu reprezentującego pracowników, popierających daną kandydaturę, ich imiona i nazwiska, miejsce aktualnego zatrudnienia i nr PESEL wpisane osobiście przez popierającego.

Preferowani będą kandydaci posiadający wiedzę z zakresu Kodeksu pracy oraz Kodeksu spółek handlowych, wiedzę i doświadczenie w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze (jako dodatkowy atut).

Więcej informacji znajduje się tutaj.