Jaki tabor PKP Intercity jest najbardziej niezawodny? Pendolino i FLIRT

Jaki tabor PKP Intercity jest najbardziej niezawodny? Pendolino i FLIRT

11 kwietnia 2016 | Autor: RW | Źródło: MIB
PODZIEL SIĘ

Wskaźniki sprawności i dostępności nowego oraz zmodernizowanego taboru PKP Intercity nie pozostawiają wątpliwości. Jednostki ED250 (Pendolino) oraz ED160 (FLIRT3) mają wskaźniki na poziomie ok. 95 proc., co oznacza, że są prawie niezawodne. Na drugim końcu zestawienia przekazanego Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa znajdują się lokomotywy spalinowe SU160 (Gama).  

Fot. Dominik Skudlarski

Z informacji przedstawionych przez przewoźnika wynika, że w przypadku lokomotyw SU160 bardzo niski współczynnik jest spowodowany przede wszystkim wyłączeniami i naprawą taboru po kolizjach ze zwierzyną leśną, a także wyłączeniem jednej z lokomotyw (na 4 miesiące) po wykolejeniu się na stacji Białystok.

– Przyczyny te nie leżą po stronie producenta pojazdu, a są spowodowane działaniami siły wyższej lub błędami ludzkimi. Warto również zaznaczyć, że z przedstawionego poniżej zestawienia najniższymi współczynnikami niezawodności charakteryzują się serie lokomotyw o najniższym ilostanie (SU160 oraz EU07A). Działanie siły wyższej lub błąd ludzki stanowią około 60% wszystkich wyłączeń lokomotyw SU160 – informuje Piotr Stomma, wiceminister ds. kolejnictwa w odpowiedzi na interpelację poselską Jarosława Zielińskiego.

Warto zaznaczyć, że umowa na zakup lokomotyw SU160 zawiera klauzule zabezpieczające PKP Intercity w przypadku niedotrzymania deklarowanego wskaźnika niezawodności. – Zaznaczam jednak, że naliczanie i obciążanie producenta karami umownymi przez PKP Intercity nie ma wpływu na poprawę sposobu realizacji przewozu w sytuacjach awaryjnych – wskazuje wiceminister.

Czy można zastąpić Gamy lokomotywami SM42?

W związku z przedstawioną w interpelacji propozycją realokacji zmodernizowanych lokomotyw SM42 przedstawiciel resortu infrastruktury i budownictwa wyjaśnia, że PKP Intercity posiada 10 sztuk takich pojazdów, które zgodnie z projektem unijnym dedykowane są do obsługi pociągów na odcinku Wrocław – Kudowa Zdrój oraz w sezonie letnim na odcinku Gdynia – Hel. Co ważne, w przypadku konieczności korzystania z ogrzewania elektrycznego lokomotywy te umożliwiają obsługę pociągów w zestawieniu 3-4 wagony z prędkością maksymalną 90 km/h.

Realokacja tych lokomotyw do lokalizacji Rzeszów, Białystok i Krzyż wiązałaby się z dużym rozproszeniem serii oraz koniecznością znalezienia autoryzowanego podmiotu uprawnionego do utrzymania i naprawy tych lokomotyw, ponieważ PKP Intercity nie posiada w omawianych lokalizacjach własnych punktów utrzymania i naprawy lokomotyw – tłumaczy Stomma. – Ponadto zmiana wiąże się z koniecznością uzyskania zgody na odstępstwo od założeń projektu dofinansowanego ze środków UE „Modernizacja 20 lokomotyw spalinowych serii SM42” – dodaje.