Zachodniopomorskie ogłasza przetarg na 17 nowych EZT-ów

Zachodniopomorskie ogłasza przetarg na 17 nowych EZT-ów

13 kwietnia 2016 | Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
PODZIEL SIĘ

Województwo Zachodniopomorskie konsekwentnie powiększa flotę nowoczesnego taboru kolejowego. Ogłoszono właśnie  postępowanie przetargowe na wykonanie i dostawę kolejnych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi regionalnych połączeń kolejowych. Na zakup 17 nowych sztuk EZT-ów samorząd planuje wydać ok. 236 mln zł.

Fot. Ryszard Jakimowicz

W ramach ogłoszonego postępowania Województwo zakupi 12 sztuk trzyczłonowych i 5 czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Planowany zakup kolejnych pojazdów kolejowych pozwoli zabezpieczyć potrzeby taborowe województwa.

– Jako Województwo Zachodniopomorskie zainwestowaliśmy w nowoczesne pociągi już 600 mln zł i dziś możemy pochwalić się jednym z najnowocześniejszych taborów w Polsce. Ale nie poprzestajemy na tym i kontynuujemy powiększanie floty, tak aby wszystkie połączenia na Pomorzu Zachodnim były obsługiwane pojazdami gwarantującymi komfort i bezpieczeństwo podróży – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Przetarg zakłada opcję zwiększenia zamówienia o dodatkowych 10 sztuk EZT. Poziom dofinansowania Projektu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego może wynieść 85%, a pozostałe środki pochodzić będą z funduszu kolejowego i środków własnych Województwa.

Nowo zakupione pojazdy będą spełniały wszystkie aktualne wymogi interoperacyjności TSI, jak również będą dostosowane do zabudowy urządzeń gwarantujących współpracę z Europejskim Systemem Sterowania Pociągów (ETCS 2).

W ramach zamówienia dostarczony zostanie także symulator, pozwalający na szkolenie obsługi EZT-ów.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego realizując od 2009 roku program pełnego zabezpieczenia potrzeb przewozowych mieszkańców regionu w zakresie transportu kolejowego zakupił nowoczesny i zmodernizował używany tabor kolejowy przy znacznym wykorzystaniu dofinansowania unijnego, tj.:

  • w latach 2010-12 zrealizowano zakup 12 sztuk trzyczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych (przy wykorzystaniu środków Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego),
  • w latach 2013-2016 zrealizowano zakup i modernizację 17 sztuk trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (przy wsparciu RPO WZ),
  • w latach 2013-15 zrealizowano, wspólnie z Województwem Lubuskim, zakup 16 sztuk (13 dla Województwa Zachodniopomorskiego i 3 dla Województwa Lubuskiego) czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (przy wykorzystaniu środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)
  • w latach 2011-12 zrealizowano zakup 2 sztuk dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych (przy wykorzystaniu środków z rezerwy celowej).

Dzięki tym inwestycjom, flota pojazdów szynowych województwa powiększyła się do 48 sztuk.