Koleje Mazowieckie współpracują ze szkołą w Teresinie

Koleje Mazowieckie współpracują ze szkołą w Teresinie

21 kwietnia 2016 | Źródło: Koleje Mazowieckie
PODZIEL SIĘ

W czwartek, 21 kwietnia 2016 r., Koleje Mazowieckie i Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie podpisały porozumienie o współpracy. Jego celem jest tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju szkolnictwa zawodowego, w szczególności w zakresie praktycznego kształcenia uczniów w zawodach związanych z kolejnictwem.

Fot. Koleje Mazowieckie

W dobie coraz większego rozwoju kolei w Polsce oraz związanego z tym rosnącego zapotrzebowania na zatrudnianie osób posiadających wiedzę z zakresu utrzymania i eksploatacji taboru kolejowego niezbędna jest promocja zawodów związanych z koleją, zwłaszcza wśród osób młodych, które podejmują decyzję ws. wyboru swojego zawodu.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu przeglądów i napraw pojazdów szynowych spółka Koleje Mazowieckie planuje budowę nowoczesnej bazy utrzymaniowo-naprawczej taboru kolejowego w Sochaczewie. Zakończenie budowy zaplanowane jest na koniec 2019 r. Może tam znaleźć zatrudnienie około 200 osób.

Z myślą o rozwoju branży kolejowej na Mazowszu oraz mając na uwadze plan budowy nowej bazy napraw taboru, zarząd KM nawiązał współpracę ze Starostą Sochaczewskim, w celu utworzenia klasy o profilu kolejowym, w Zespole Szkół  im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie. Uczniowie i nauczyciele będą mieli dostęp do wiedzy z zakresu nowych technologii stosowanych w kolejnictwie oraz będą mieli możliwość uczestnictwa w praktykach zawodowych organizowanych przez spółkę, poszerzając tym samym swoją wiedzę zawodową i umiejętności.

– Jesteśmy bardzo zainteresowani współpracą, ponieważ jest to ogromna szansa rozwoju nie tylko dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły, ale również dla mieszkańców Teresina i okolic. Dbamy o to, aby nasi uczniowie nie byli beneficjentami Urzędu Pracy jako bezrobotni, a wręcz przeciwnie, byli wysokiej klasy specjalistami i osiągali sukcesy zawodowe, a to gwarantuje nam współpracaze spółką Koleje Mazowieckie, która jest prężnie rozwijającą się firmą i zapewnia dostęp do praktyk zawodowych, a w przyszłości miejsca zatrudnienia – powiedziała Ewa Odolczyk, dyrektor Zespołu Szkół.

W ramach zawartego porozumienia o współpracyKoleje Mazowieckie zapewnią odpowiednie miejsca pracy, urządzenia i warsztaty uczniom szkół odbywającym praktyki zawodowe, a tym samym umożliwi praktyczną naukę zawodu i staże na terenie sekcji napraw i eksploatacji taboru, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych. Swą opieką spółka „Koleje Mazowieckie - KM” obejmie także nauczycieli, pomagając im w podnoszeniu kwalifikacji. Dla najzdolniejszych uczniów przewidziano stypendia. Co ważne - szkoła będzie na bieżąco informowana o potrzebach zatrudnienia absolwentów przez KM, tak by można było dostosować ofertę kształcenia do realnych potrzeb rynku pracy.

– To nie jest nasze pierwsze porozumienie związane z promocją zawodów kolejowych oraz pomocą merytoryczną w kształceniu młodzieży. Podobne porozumienie w 2013 r. podpisaliśmy także z powiatem wołomińskim, z którego szkołami technicznymi współpracujemy. Ważnym krokiem w tym zakresie było porozumienie z Zespołem Szkół im. S. Wysockiego w Warszawie, zawarte w 2006 r. Na jego mocy w szkole działa klasa o profilu technik elektroenergetyk transportu szynowego, nad którą mamy patronat, a wielu absolwentów szkoły dziś pracuje Kolejach Mazowieckich. Myślę, że kolej w Polsce jest tą gałęzią transportu, która będzie się dynamicznie rozwijać. Nie będzie to jednak możliwie bez gruntownie wykształconej młodzieży – podkreślał Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny KM.

O potrzebie pozyskiwania gruntownie wykształconej młodzieży przekonany jest także Mirosław Adam Orliński, radny województwa mazowieckiego, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej.

– Z punktu widzenia samorządu województwa mazowieckiego realizacja projektu dotyczącego budowy bazy naprawczej taboru kolejowego nie będzie możliwa bez odpowiedniej kadry. Dzisiejsze porozumienie stworzy możliwość kształcenia młodzieży w odpowiednim kierunku, pozwoli na zdobycie przez nią odpowiednich umiejętności oraz wiedzy na temat nowych technologii – powiedział radny.