Straż Ochrony Kolei ma podlegać MSWiA

Straż Ochrony Kolei ma podlegać MSWiA

22 kwietnia 2016 | Źródło: RMF FM, SOK
PODZIEL SIĘ

Podporządkowanie Straży Ochrony Kolei Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz rozszerzenie uprawnień jej funkcjonariuszy - przewiduje projekt ustawy o SOK. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Obecnie SOK jest częścią PKP Polskich Linii Kolejowych, która zarządza infrastrukturą kolejową. Włączenie Straży do MSWiA to jeden z etapów planu, zgodnie z którym resort miałby nadzorować bezpieczeństwo w transporcie – informuje RMF FM.

Fot. SOK

Straż Ochrony Kolei otrzyma uprawnienia, które przysługiwały do tej pory przede wszystkim policji. To m.in. możliwość prowadzenia czynności operacyjnych i śledczych w sprawach związanych z mieniem kolejowym i bezpieczeństwem ruchu. MSWiA chce, aby funkcjonariusze SOK mieli uprawnienia m.in. do sprawdzania bagażu oraz przeszukania podróżnych, pobierania odcisków palców i wymazu ze śluzówki policzków. Ponadto, będą mogli pobierać próbki biologiczne ze zwłok, prowadzić kontrole pojazdów, doprowadzać osoby pijane do izby wytrzeźwień oraz przeprowadzać kontrole w punktach zbierania odpadów metali. Funkcjonariusze SOK otrzymają też dostęp do policyjnej bazy danych o kierowcach, a funkcjonariusze będą chronieni tak jak inne służby mundurowe MSWiA.

Obecnie SOK to umundurowana formacja podlegająca PKP Polskim Liniom Kolejowym. PKP PLK to zarządca narodowej sieci kolejowej, nad którym nadzór sprawuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Do zadań SOK należy pilnowanie porządku na dworcach kolejowych oraz w pociągach. Funkcjonariusze SOK mają prawo do legitymowania i karania mandatami osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia. Mogą także zatrzymać taką osobę w celu doprowadzenia jej do najbliższej jednostki policji.

Służba liczy ponad trzy tysiące funkcjonariuszy, uzbrojonych w broń palną, miotacze gazu, pałki i paralizatory. Do tej pory SOK działa na podstawie ustawy o transporcie kolejowym i rozporządzeń ministra odpowiedzialnego za transport.