MIB przeciwne zniesieniu ulg w transporcie zbiorowym

MIB przeciwne zniesieniu ulg w transporcie zbiorowym

25 kwietnia 2016 | Autor: RW | Źródło: MIB
PODZIEL SIĘ

Resort infrastruktury i budownictwa jest przeciwnikiem rozwiązania, zgodnie z którym od 1 stycznia ulgi ustawowe miałyby obowiązywać tylko w przewozach o charakterze użyteczności publicznej. – Przygotowywany jest projekt, przesuwający termin wejścia w życie nowych regulacji – zapowiedziało ministerstwo.

Fot. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Zgodnie z przyjętą w 2010 r. ustawą o publicznym transporcie zbiorowym na 1 stycznia 2017 r. został wyznaczony termin wejścia w życie części przepisów, zgodnie z którymi ulgi ustawowe będą obowiązywać tylko w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, tj. w przewozach realizowanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych (PSC), zawartej pomiędzy operatorem a właściwym organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

Tym samym prawo do rekompensaty z tytułu stosowania tych ulg będą mieli jedynie operatorzy publicznego transportu zbiorowego. Dostępność ulg ustawowych byłaby zależna w dużej mierze od organizatorów publicznego transportu zbiorowego. O sprawie alarmowały środowiska osób niepełnosprawnych.

W reakcji na społeczne głosy oburzenia Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozpoczęło prace nad uporządkowaniem przepisów w tym zakresie. Resort podkreśla, że pozostaje w stałym kontakcie z Senatem, gdzie równolegle przygotowywany jest projekt, przesuwający wejście w życie ustawy na 1 stycznia 2018 r. W tym czasie MIB ma przygotować projekt ustawy, który wyeliminuje zagrożenia związane z wejściem w życie niekorzystnych dla pasażerów przepisów.