39WE-001 dla WKD ze świadectwem dopuszczenia

39WE-001 dla WKD ze świadectwem dopuszczenia

04 maja 2016 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Nowy pociąg wyprodukowany dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej uzyskał bezterminowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji. Przekazany w piątek, 29 kwietnia 2016 r. 39WE-001, to pierwszy z szczęściu pojazdów, które zostały zamówione przez WKD. War­tość kon­traktu to ponad 98,2 mln zł brutto.

Fot. Aleksander Kędzierski

- Do końca maja planujemy przekazać Warszawskiej Kolei Dojazdowej dwa kolejne składy 39WE - poinformował "Kurier Kolejowy" Łukasz Miko­łaj­czyk, rzecznik Newagu.

Sześcioczłonowy pojazd o długości 60 m składa się z 2 jednoprzestrzennych części po 3 człony każda. Mieści łącznie 505 pasażerów w tym 164 na miejscach siedzących. Wyposażony jest w pełni zintegrowany system informacji pasażerskiej z zewnętrznymi tablicami LED oraz wewnętrznymi monitorami LCD. Pojazdy wyposażone są w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej z układem okien umożliwiającym swobodne przewietrzanie składu oraz system zliczania podróżnych.

Specjalnie zaprojektowany pulpit rozbudowany dookoła fotela maszynisty pozwala na dostrzeżenie obiektów znajdujących się w bliskiej odległości od czoła pojazdu. System monitoringu z rejestratorem zdarzeń zapewni z kolei bezpieczeństwo pasażerom w trakcie podróży.

Warszawska Kolej Dojazdowa planuje rozpoczęcie realizacji przewozów nowym taborem przystosowanym do napięcia 3000V od 28 maja. Tym samym z eksploatacji wycofane zostaną stare pociągi serii EN94.

Zakup taboru reali­zo­wany jest w ramach pro­jektu Roz­wój sys­temu publicz­nego trans­portu pasa­żer­skiego w aglo­me­ra­cji war­szaw­skiej poprzez zwięk­sze­nie wydaj­no­ści, nie­za­wod­no­ści i bez­pie­czeń­stwa War­szaw­skiej Kolei Dojazdowej.