Niewypłacalne OKD problemem dla AWT ?

Niewypłacalne OKD problemem dla AWT ?

06 maja 2016 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Należąca do New World Resources spółka OKD złożyła wniosek o upadłość. Usługi przewozowe dla tego jedynego producenta węgla w Czechach wykonuje AWT, którego właścicielem jest PKP Cargo.

Fot. AWT

W związku ze złożeniem wniosku o upadłość OKD , PKP Cargo opublikowało komunikat, w którym informuje, że zasadnym i oczekiwanym działaniem OKD, jest zachowanie priorytetu regulowania należności wobec AWT, co ma szczególne znaczenie dla spółki wydobywczej w celu zachowania płynności łańcucha dostaw.

- W chwili obecnej, usługi dla OKD pozostają nadal świadczone przez AWT, niemniej, w celu wykluczenia ryzyka niewłaściwego i nieterminowego regulowania frachtów, wdrożona została między stronami zasada regulowania należności w formie przedpłat za świadczone usługi – czytamy w komunikacie.

PKP Cargo zaznacza, że niekorzystna sytuacja finansowa OKD, w znacznie mniejszym stopniu ograniczy działalność spółki AWT Rekultivace a.s, która zajmie się m. in. rewitalizacją terenów poprzemysłowych, pracami rozbiórkowymi, likwidacją wyrobisk, zarządzaniem obiektami przeznaczonymi do zagospodarowania odpadów, ponieważ środki na działalność z zakresu rekultywacji terenów powydobywczych, zgodnie z prawem czeskim, zabezpieczane są w okresie prowadzenia działalności wydobywczej.

Spółka OKD, która jest jedynym producentem węgla kamiennego w Republice Czeskiej. Zatrudnia poda 2 tys. pracowników.