PKP Energetyka sprzedaje nieruchomości o wartości prawie 5 mln zł

PKP Energetyka sprzedaje nieruchomości o wartości prawie 5 mln zł

09 maja 2016 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

PKP Energetyka poinformowała o zamiarze sprzedaży nieruchomości w Namysłowie, Krążkowach, Kilcach oraz w Szczecinku o szacunkowej wartości 4,76 mln zł.

Fot. PKP Energetyka

Nieruchomość w Namysłowie położona jest w środkowej części miasta w sąsiedztwie stacji kolejowej „Namysłów”, po północnej stronie torów, na terenie intensywnego zainwestowania miejskiego. Działka zabudowana jest wolnostojącym budynkiem warsztatowym. Teren  jest uzbrojona w energię elektryczną, wodę oraz kanalizację. Niezabudowana część działki to utwardzony płytkami chodnik i niewielki zieleniec przed wejściem do budynku oraz nieutwardzony teren od strony torów kolejowych. Orientacyjna wartość nieruchomości to 96,1 tys. zł.

Działka położona w miejscowości Krążkowy, w gminie Kępno zabudowana jest budynkami i budowlami. Sąsiedztwo stanowią tereny kolejowe oraz działki niezabudowane. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą Ostrzeszów – Kępno, a następnie drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej i utwardzoną trylinką.  Spółka wycenia nieruchomości na kwotę 1,47 mln zł.

Nieruchomość w Kielcach przy ul. Mielczarskiego położona jest na obrzeżach centrum Kielc przy linii kolejwejrelacji Kraków – Warszawa.  Działka zabudowana jest budynkami magazynowymi, garażowymi  z budynkiem portierni. Posesja nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast według zapisu w Studium leży w terenie zabudowy o przewadze funkcji produkcyjno-magazynowych i usług technicznych, z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa. Szacunkowa wartość nieruchomości – 2,53 mln zł.

Działka w Szczecinku, przy ul. Kwiatowej o powierzchni 1,0917 ha położona jest w peryferyjnej strefie miasta Szczecinek, w odległości około 2 km od centrum. Na działce znajduje się budynek biurowo-warsztatowym. Nieruchomość uzbrojona jest w przyłącza techniczne. Orientacyjna wartość nieruchomości to 653 tys. zł.