Kolejowa działalność Alstomu przynosi rekordowe zyski

Kolejowa działalność Alstomu przynosi rekordowe zyski

17 maja 2016 | Autor: RW | Źródło: Alstom
PODZIEL SIĘ

Okres 2015/16 to drugi z rzędu rekordowy rok w zakresie działalności handlowej grupy Alstom, która wyprodukowała m.in. pociągi Pendolino dla PKP Intercity. Jest to efekt sukcesów osiągniętych we wszystkich regionach i liniach produktów oraz realizacji dużego projektu dotyczącego elektrycznych lokomotyw w Indiach.

Fot. Alstom

– Wzrost sprzedaży przekroczył wszelkie oczekiwania. Sam wzrost organiczny wyniósł w ciągu ostatnich czterech lat średnio ponad 5%. Skorygowany EBIT wzrósł o ponad 20%. Transakcja zawarta z koncernem General Electric zaowocowała poprawieniem bilansu. Nasza strategia jest realizowana zgodnie z planem, dzięki czemu możemy potwierdzić nasze cele na rok 2020 – powiedział Henri Poupart-Lafarge, prezes i dyrektor generalny grupy Alstom.

W okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. grupa Alstom odnotowała rekordowe wyniki w zakresie działalności handlowej – wartość przyjętych zamówień i zamówień w trakcie realizacji wyniosła odpowiednio 10,6 i 30,4 miliardów euro. W tym samym okresie sprzedaży wzrosła o 12% (7% organicznie), osiągając wartość 6,9 miliarda euro. Skorygowany zysk przed odsetkami (EBIT) wzrósł do 366 milionów euro – wynik o 23% lepszy niż w zeszłym roku – co daje skorygowaną marżę EBIT na poziomie 5,3%.

Dochód netto (udział grupy) osiągnął wartość 3 miliardów euro, do czego przyczyniła się sprzedaż działalności w zakresie energii koncernowi General Electric i na co wpływ miały również wyjątkowe utraty wartości, głównie we Francji.

Na obecną sytuację grupy Alstom korzystnie wpływa bardzo dobry bilans. Zadłużenie netto zostało znacznie obniżenie: do 200 mln euro w dniu 31 marca 2016 r. w porównaniu z kwotą 3,1 miliarda euro według stanu na 31 marca 2015 r. Kapitał własny wynosił na dzień 31 marca 2016 r. 3,3 miliarda euro.

Grupa ugruntowała swoją wiodącą pozycję, osiągając rekordowo wysoki poziom zamówień przyjętych w roku obrotowym 2015/16 o łącznej wartości 10 636 milionów euro. W tym samym okresie w zeszłym roku wartość ta wyniosła 10 046 milionów euro, przy czym w kwocie tej zostało uwzględnione zamówienie w RPA na 4 miliardy euro.

Do solidnych wyników handlowych grupy Alstom przyczyniło się w znacznym stopniu duże zamówienie na lokomotywy elektryczne i ich utrzymanie w Indiach o wartości około 3,2 miliarda euro. Przedsiębiorstwo odnotowało sukcesy handlowe we wszystkich regionach, m.in. dotyczące pociągów Pendolino i ich utrzymania we Włoszech, pociągów regionalnych w Belgii, Niemczech, Francji i Algierii oraz utrzymania lokomotyw w Kazachstanie, a także lokomotyw w Azerbejdżanie, systemów metra w Panamie oraz metra w Indiach i systemów sygnalizacyjnych w Indiach, Hong Kongu, Kanadzie i Wielkiej Brytanii.