Nowa spółka Pesy i PFR będzie dzierżawić Gamy

Nowa spółka Pesy i PFR będzie dzierżawić Gamy

16 maja 2016 | Źródło: Pesa
PODZIEL SIĘ

Pesa Bydgoszcz i Polski Fundusz Rozwoju zawarli umowę o inwestycji w spółkę Rail Capital Partners, która zaoferuje wynajem lokomotyw produkowanych w bydgoskich zakładach. Wspólne przedsięwzięcie zapewni przewoźnikom kolejowym dostęp do nowoczesnych lokomotyw bez konieczności ponoszenia znaczących nakładów kapitałowych oraz stworzy szansę dalszego dynamicznego rozwoju jednego z największych producentów pojazdów szynowych w Polsce.

Fot. Pesa

Pesa Bydgoszcz i zarządzany przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych (Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - „FIIK”) podpisały umowę, która przewiduje zasilenie spółki Rail Capital Partners (RCP), w latach 2016–2020, kwotą 200 mln zł. Pesa i FIIK obejmą odpowiednio 51 proc. i 49 proc. udziałów w RCP. Zgodnie z przyjętym biznesplanem spółka RCP będzie dysponować do 2020 r. flotą co najmniej kilkunastu nowoczesnych lokomotyw serii Gama.

– Celem Polskiego Funduszu Rozwoju jest wsparcie wzrostu polskich przedsiębiorstw, podnosząc ich konkurencyjność na rynku lokalnym i międzynarodowym. Finansowanie nowego taboru kolejowego jest świetną okazją do rozwoju innowacyjnej polskiej firmy i całego rynku przewozów. Liczymy, że dzięki naszemu zaangażowaniu Pesa będzie mogła rozwinąć produkcję, a krajowi przewoźnicy unowocześnić tabor – mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Inwestycja PFR realizowana we współpracy z bydgoską Pesa wpisuje się w ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Pesa jest jednym z dwóch polskich producentów lokomotyw, oferujących własne rozwiązania konstrukcyjne, konkurencyjne wobec czołowych globalnych producentów.

– Misją Pesy jest sprzedaż pojazdów szynowych odpowiadających oczekiwaniom klientów, ale na wciąż niestabilnym rynku przewozów dla wielu firm wygodniejsze jest dzierżawienie pojazdów – zadaniowe, celowe i przede wszystkim określone w czasie. Taką właśnie możliwość daje formuła oferowana przez RCP – mówi Tomasz Zaboklicki, prezes Pesa.

Uruchomiona siłami Pesa i PFR spółka RCP oferować będzie na początek lokomotywy elektryczne Gama Marathon z dodatkowym agregatem spalinowym zarówno dla ruchu pasażerskiego, jak i towarowego. Potencjalni klienci RCP to działający na polskim rynku przewoźnicy z sektora publicznego jak i prywatnego. W przyszłości RCP planuje rozszerzenie oferty o lokomotywy spalinowe i lokomotywy elektryczne wielosystemowe.

– Poprawiający się stan infrastruktury kolejowej oraz wymagania niezawodności charakterystyczne dla transportu intermodalnego zwiększają atrakcyjność ekonomiczną wykorzystania nowoczesnych lokomotyw. Tymczasem średni wiek lokomotyw poruszających się po polskich torach to 40 lat. Powodem odkładania przez przewoźników decyzji o odnowieniu taboru jest ryzyko związane z krótkoterminowym charakterem kontraktów przewozowych. Elastyczność oferty RCP, dzięki zaadaptowaniu do warunków polskich modelu sprawdzonego na wielu rozwiniętych rynkach, redukuje to ryzyko – mówi Marcin Piasecki, dyrektor inwestycyjny PFR, odpowiedzialny za projekt.

Formuła dzierżawy pozwala przewoźnikom (przede wszystkim towarowym) uniknąć jednorazowego wydatku oraz ograniczyć ryzyko przestoju lokomotyw dopasowując długość trwania okresu dzierżawy taboru do długości kontraktów przewozowych. Oferta RCP będzie konkurencyjna cenowo m.in. dzięki zaoferowaniu lokomotyw jednosystemowych (dedykowanych do polskiej sieci trakcyjnej) co jest rozwiązaniem dopasowanym do krajowych przewoźników, a jednocześnie optymalnym kosztowo.