K. Pękała: lepsza infrastruktura to rozwój sieci połączeń

K. Pękała: lepsza infrastruktura to rozwój sieci połączeń

23 maja 2016 | Autor: AJ
PODZIEL SIĘ

SKM Warszawa wiąże wielkie nadzieje z modernizacją linii średnicowej. - Planowany zakres modernizacji, naszym zdaniem, pozwoli na zwiększenie liczby par pociągów w godzinie, co istotnie poprawi przepustowość tej linii. Ma to kluczowe znaczenie w odniesieniu do planów rozwoju sieci połączeń Szybkiej Kolei Miejskiej - przekonuje Krystyna Pękała, prezes przewoźnika.

Fot. Rafał Wilgusiak

W 2017 r. mają rozpocząć się kluczowe działania przebudowy i modernizacji Warszawskiego Węzła Kolejowego. Prace budowlane obejmą wtedy: modernizację linii obwodowej, budowę stacji Warszawa Główna i budowę nowego dworca kolejowego na stacji Warszawa Gdańska. W kolejnej fazie PKP PLK przystąpi do przebudowy linii średnicowej Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia. Jak SKM Warszawa przygotowuje się do przebudowy linii?
W roku 2017 PLK planuje przeprowadzenie gruntownej modernizacji Warszawskiego Węzła Kolejowego. Modernizacja tego węzła jest już obecnie konieczna ze względu na olbrzymie obciążenie. Zdolności przepustowe są właściwie wyczerpane i w obecnym jego stanie dalszy wzrost natężenia ruchu kolejowego nie jest już możliwy. W każdym przypadku prace modernizacyjne generują poważne utrudnienia dla ruchu kolejowego i pasażerów. Dlatego też wszyscy przewoźnicy przygotowują się do odpowiedniej modyfikacji swojej oferty przewozowej, tak aby ograniczyć utrudnienia dla pasażerów. Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące ostatecznego zakreślenia zakresu oraz harmonogramu planowanych prac. SKM koordynuje swoje przygotowania z organizatorem transportu zbiorowego na terenie Warszawy – Zarządem Transportu Miejskiego – tak aby przygotować się do uruchamiania zastępczej komunikacji autobusowej na odcinkach wyłączanych z ruchu.

W ramach kompleksowej modernizacji linii kolejowej nr 447 prawdopodobne jest całkowite zamknięcie tej linii dla ruchu kolejowego na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki. Według zarządcy infrastruktury pozwoli to na zdecydowane skrócenie czasu prac remontowych i przeprowadzenie głównychprac w czasie krótszym niż 15 miesięcy. Przy takim założeniu, największe utrudnienia dla pasażerów przewidywane są w okresie od początku września 2017 r. do końca grudnia 2018. W tym czasie SKM przewiduje skrócenie kursowania linii S1 (Otwock – Pruszków) do stacji Warszawa Zachodnia. Na odcinku Warszawa Zachodnia – Pruszków zakładamy uruchomienie zastępczej komunikacji autobusowej.

Co do zakresu ograniczeń ruchu w trakcie modernizacji linii nr 20 na szlaku Warszawa Zachodnia (peron 8) – Warszawa Gdańska nie zapadły jeszcze kluczowe decyzje. Brane są pod uwagę różne warianty zamknięć torowych. Przy najbardziej drastycznym, czyli przy zamknięciu obu torów, SKM będzie zmuszona zawiesić kursowanie linii S9 na tym odcinku. W takim wypadku, tu również wzmocniona zostanie komunikacja autobusowa.

Nasza spółka wiąże wielkie nadzieje z modernizacją linii średnicowej. Planowany zakres modernizacji, naszym zdaniem, pozwoli na zwiększenie liczby par pociągów w godzinie (zwłaszcza na układzie torów podmiejskich), co istotnie poprawi przepustowość tej linii. Ma to kluczowe znaczenie w odniesieniu do planów rozwoju sieci połączeń Szybkiej Kolei Miejskiej.

Cały wywiad z Krystyną Pękałą, prezesem SKM Warszawa ukazał się w majowym wydaniu miesięcznika "Kurier Kolejowy".