CUPT opublikował podręcznik nt. analizy kosztów i korzyści w projektach transportowych

CUPT opublikował podręcznik nt. analizy kosztów i korzyści w projektach transportowych

25 maja 2016 | Źródło: CUPT
PODZIEL SIĘ

Podręcznik „Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze środków UE: Vademecum Beneficjenta" został wydany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych z myślą o inwestycjach współfinansowanych z budżetu UE na lata 2014-2020.

Fot. Rafał Wilgusiak

Publikacja zawiera kompleksowe wskazówki dotyczące opracowania i weryfikacji analiz kosztów i korzyści projektów transportowych, a także zalecenia w zakresie treści studiów wykonalności załączanych do wniosków o dofinansowanie.

Centrum przypomina, że UE dofinansowuje tylko projekty rentowne ze społeczno-ekonomicznego punktu widzenia. Aby potwierdzić efektywność projektu, należy przeprowadzić bilans jego efektów dla społeczeństwa. W klasycznej analizie (czyli analizie finansowej) jako korzyść z inwestycji traktuje się przychody generowane przez projekt. W analizie efektów dla społeczeństwa bada się korzyści użytkowników transportu, którymi są zarówno oszczędności widoczne w ich portfelach, jak i odczuwane przez nich zmiany na lepsze oraz efekty inwestycji dla środowiska naturalnego.

Podręcznik jest skierowany do podmiotów z sektora finansów publicznych i sektora prywatnego, które ubiegają się o unijne współfinansowanie projektów transportowych w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (POIiŚ) i Programu Operacyjnego „Polska Wschodnia” (POPW), a także Funduszu „Łącząc Europę” (CEF) za pośrednictwem lub przy współudziale Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).

Tutaj możesz pobrać publikację