Przewozy intermodalne z dwucyfrowym wzrostem

Przewozy intermodalne z dwucyfrowym wzrostem

31 maja 2016 | Autor: RW | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Od stycznia do marca 2016 roku przewoźnicy przetransportowali blisko 203,9 tys. jednostek, co stanowiło ponad 305 tys. TEU. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku ich liczba wzrosła o 10,71% (wg TEU o 7,43%).

Fot. Rafał Wilgusiak

Łączna masa w przewozach intermodalnych w I kwartale 2016 r. wyniosła 2,789 mln ton, a wykonana praca przewozowa ponad 958 mln tonokilometrów. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 5,59% (wg masy) i 8,43% (wg wykonanej pracy).

Warto podkreślić, że intermodal to segment w przewozach kolejowych, który cechuje największa dynamika wzrostu. Dlatego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020 Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zamierza przeznaczyć ponad 1 mld zł na rozwój tego transportu.

Zgodnie z założeniami rządu, do 2020 roku udział transportu intermodalnego powinien wzrosnąć z obecnych 4-5 proc., do 6 proc.

Kolejowe przewozy intermodalne realizuje obecnie jedenastu licencjonowanych przewoźników, w tym: PKP Cargo (45% udziału w rynku wg masy), Lotos Kolej (24%), DB Cargo Polska (19,4%), Freightliner PL (5,5%), Ecco Rail (2,1%), PKP LHS (1,75%), CTL Logistics (0,9%), Rail Polska (0,5%), Eurotrans (0,4%), Captrain Polska (0,4%) oraz Polzug Intermodal Polska (0,01%).