Oficjalne przekazanie pojazdu 39WE dla WKD

Oficjalne przekazanie pojazdu 39WE dla WKD

03 czerwca 2016 | Autor: RW | Źródło: Newag
PODZIEL SIĘ

Nowosądecki Newag uroczyście przekazał Warszawskiej Kolei Dojazdowej pierwszy elektryczny zespół trakcyjny 39WE, który od ubiegłego weekendu wozi pasażerów warszawskiej aglomeracji.

Fot. Rafał Wilgusiak

Newag dostarczył w kwietniu i maju już trzy z sześciu EZT-ów.  Ostatni z zamówionych pociągów zostanie dostarczony pod koniec sierpnia bieżącego roku. Umowa przewiduje również świadczenie usług utrzymaniowych w okresie 6 miesięcy od daty przekazania każdego 39WE oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi utrzymania pojazdów. Wartość całego kontraktu wynosi 98 mln zł brutto (79, 8zł netto).

– To dla mnie zaszczyt, że mogę oficjalnie przekazać na ręce zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej nowy pojazd typu 39WE, z którego jesteśmy niezmiernie dumni. Wyprodukowaliśmy pojazd, który nie tylko jest komfortowy i niezawodny, ale dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych również bardzo bezpieczny – powiedział Zbigniew Konieczek, prezes Newagu.

Elektryczne zespoły trakcyjne 39WE to sze­ścio­czło­nowe pojazdy o długości 60 m skła­dające się z 2 jed­no­prze­strzen­nych czę­ści po 3 człony każda. Każdy pojazd mieści łącznie 505 pasa­że­rów, w tym 164 na miej­scach sie­dzą­cych (włączając 32 miejsca na siedzeniach uchylnych), a 16 drzwi wejściowych dla pasażerów (po 8 na stronę) ułatwia szybkie wsiadanie i wysiadanie. EZT 39WE wypo­sa­żony jest w pełni zin­te­gro­wany sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej z zewnętrz­nymi tabli­cami LED oraz wewnętrz­nymi moni­to­rami LCD. Bezpieczeństwo pasażerów zapewnia system monitoringu wnętrza oraz Intercom umożliwiający kontakt z kabiną maszynisty. Wszyst­kie pojazdy wypo­sa­żone są w kli­ma­ty­za­cję prze­strzeni pasa­żer­skiej z ukła­dem okien umoż­li­wia­ją­cym swo­bodne prze­wie­trza­nie składu oraz sys­tem zli­cza­nia podróżnych.

– WKD jest bardzo ważnym elementem ruchu aglomeracyjnego. Przypomnę, że zeszłym roku przewiozła 8 mln pasażerów, służąc również tym podróżnym, którzy doświadczyli utrudnień podczas modernizacji linii kolejowej Warszawa- Skierniewice. Jako główny właściciel WKD cały czas inwestujemy w nowoczesny tabor i ulepszamy infrastrukturę kolejki– zaznaczał Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Pojazdy 39WE są przystosowane do przewożenia osób z ograniczeniami ruchowymi, dla których wyznaczono specjalne miejsca wyposażone w uchwyty do zamocowania wózków inwalidzkich oraz rozkładane pomosty transportowe, aby ułatwić wsiadanie i wysiadanie pasażerom o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się, mat­kom z małymi dziećmi oraz rowe­rzy­stom. W pojeździe wydzielono również miejsca do przewożenia rowerów.  39WE na linii WKD pojadą z pręd­ko­ścią 80 km/h.

– W projektowaniu pojazdu uczestniczyło łącznie kilkadziesiąt osób. Jest to nasz autorski pociąg, złożony w 70 proc. z części, które zostały wyprodukowane w Polsce. Serce tego pociągu, czyli napęd, falowniki zostały  wytworzone w Warszawie, zaś pozostałe elementy w Nowym Sączu – zaznacza Konieczek.  – Sprostaliśmy dużemu wyzwaniu, które postawił przed nami zamawiający, a w szczególności dostosowalismy pojazd do specyficznych warunków na linii WKD, w tym do łuków o promieniu 22 metrów. W ten sposób przekazujemy w ręce przewoźnika bardzo wyrafinowany pociąg, który - sądząc po opiniach, jakie do nas trafiają - spełnia oczekiwania pasażerów– dodaje.