Porozumienie między UTK a Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych

Porozumienie między UTK a Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych

05 czerwca 2016 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Ignacy Góra pełniący obowiązki Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz Tadeusz Ryś Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych podpisali porozumienie w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Fot. UTK

Zawarte porozumienie ma na celu wspólne działanie stron na rzecz rozwoju i zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Odbywać się to będzie m.in. poprzez prowadzenie działań w oparciu o wspólne zasady oraz wymianę informacji i dobrych praktyk dotyczących nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi przez komisje kolejowe.

W oparciu o zapisy porozumienia Urząd Transportu Kolejowego oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych uzyskają wzajemny dostęp do baz danych dotyczących zdarzeń kolejowych, będą wymieniać informacje o narzędziach nadzorczych, ich efektywności, a także doświadczenia w nadzorowaniu postępowań prowadzonych przez komisje kolejowe. Ponadto na podstawie porozumienia strony zapewnią sobie wzajemny dostęp do informacji o prowadzonych szkoleniach.