Samorządowi przewoźnicy zjednoczeni. Chcą działać wspólnie na rzecz kolei

Samorządowi przewoźnicy zjednoczeni. Chcą działać wspólnie na rzecz kolei

13 czerwca 2016 | Źródło: Koleje Mazowieckie, RW
PODZIEL SIĘ

Związek Samorządowych Pracodawców Kolejowych (ZSPK) jest zrzeszeniem podmiotów działających w branży kolejowej, którego celem jest wspólne działanie m.in. na rzecz kształtowania pozytywnych warunków dla rozwoju kolei w Polsce oraz integracji środowiska kolejowego. Porozumienie w sprawie współpracy spółek kolejowych zostało podpisane 13 czerwca 2016 r.

Fot. Koleje Mazowieckie

Do stołu, przy którym zostało zawarte porozumienie, zasiedli przedstawiciele 11 spółek, wśród których znalazły się: Koleje Mazowieckie, Koleje Dolnośląskie, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, SKPL Cargo, Arriva Polska, Arriva RP, Koleje Małopolskie, Warszawska Kolej Dojazdowa oraz Szybka Kolej Miejska.

– To porozumienie jest dowodem naszej wspólnej chęci działania na rzecz kolei i w ogóle branży transportowej w Polsce. Wierzymy, że integracja wokół najważniejszych zadań oraz problemów naszego środowiska pozwoli nam działać skutecznie, a solidarna praca uwzględniająca interesy branży stanie się bazą dla tworzenia jak najlepszych warunków dla rozwoju transportu, w szczególności transportu kolejowego – mówi Artur Radwan, prezes Kolei Mazowieckich.

Wśród zadań, jakie stoją przed członkami związku jest m.in. podejmowanie działań na rzecz rozwoju rynku usług kolejowych oraz dotyczących integracji środowiska kolejowego, reprezentowanie i popieranie działań na rzecz członków pracodawców i reprezentowanie ich interesów, w tym społecznych i gospodarczych, współpraca z organizacjami międzynarodowymi, w tym związanymi z transportem publicznym, czy występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych, dotyczących branży kolejowej.

Zarząd Związku Samorządowych Pracodawców Kolejowych składa się z trzech osób. Na jego czele, jako prezes, stoi Dariusz Grajda, członek zarządu, dyrektor handlowy Kolei Mazowieckich. Natomiast członkami zarządu zostali Włodzimierz Wilkanowicz, prezes Kolei Wielkopolskich oraz Radosław Gawek, członek zarządu SKM. Jednocześnie do życia powołano Radę Związku. Jej przewodniczącym został Piotr Rachwalski, prezes Kolei Dolnośląskich. Poza tym w jej skład weszli: Dariusz Pękosz, wiceprezes Kolei Śląskich, Marek Dawidowicz, dyrektor biura zarządu KM, Andrzej Wasilewski, prezes ŁKA, Jolanta Dałek, członek zarządu WKD oraz Damian Grabowski, prezes Arriva Polska i Arriva RP.

– W pierwszej kolejności chcemy wymienić się doświadczeniami. Po drugie, zamierzamy wypracować rozwiązania, które będą dobre nie tylko dla jednej spółki, ale dla wszystkich przewoźników. Przykładowo, będziemy zmierzali do tego, aby umożliwić podróżnym szeroki dostęp do biletów, aby nie było sytuacji, w której bilety poszczególnych spółek są sprzedawane w różnych okienkach zamiast w jednym – mówi Dariusz Grajda.– Naszym głównym celem jest stworzenie jeszcze lepszej oferty dla podróżnych. Dlatego jesteśmy otwarci na współpracę z każdym podmiotem zajmującym się kolejowymi przewozami pasażerskimi. Jeżeli np. Przewozy Regionalne zechcą do nas dołączyć, to nic nie stoi na przeszkodzie – dodaje.

Kiedy ZSPK rozpocznie pracę? – Po zarejestrowaniu związku, zbiorą się dyrektorzy handlowi członków-przewoźników, którzy będą rozmawiali nt. wspólnego biletu, ujednolicenia systemów sprzedażowych. Będziemy omawiali też tematy dotyczące bieżącego funkcjonowania spółek – tłumaczy Dariusz Grajda.

Inicjatywę poparł też Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. – Samorządowe spółki kolejowe są świetnym przykładem tego, jak można dobrze rozwijać transport. Śmiało można powiedzieć, że zrewolucjonizowały rynek przewozów lokalnych i regionalnych. Ale jak każde szanujące się przedsiębiorstwa nie mogą poprzestać na tym, co osiągnęły. Cieszy więc, że szukają sposobów na rozwój, że chcą mieć wpływ na kształtowanie tego sektora transportu. I co bardzo ważne - robią to razem. Można nawet konkurować między sobą ofertą, ale tylko gdy wspólnie zabiera się głos w sprawach najważniejszych dla kolejnictwa, można osiągnąć wymierne efekty. Mocno im kibicuję – podsumowuje inicjatywę marszałek Struzik.