MIB rozpoczyna konsultacje ws. udostępniania infrastruktury kolejowej

MIB rozpoczyna konsultacje ws. udostępniania infrastruktury kolejowej

17 czerwca 2016 | Źródło: MIB
PODZIEL SIĘ

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczyna konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej. Rozporządzenie zastąpi obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej.

Fot. PKP PLK

Najważniejszą zmianą proponowaną w rozporządzeniu jest nowy sposób ustalania opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej. Inne rozwiązania to m.in.:

  • rezygnacja z pobierania opłat za zatrzymanie pociągu na stacji (za postój do 2 godzin);
  • rezygnacja z różnicowania opłat w zależności od tego, czy linia kolejowa jest zelektryfikowana i zróżnicowanie ich w zależności od tego, czy pociąg wykorzystuje trakcję elektryczną;
  • wprowadzenie różnicowania opłat w zależności od prędkości, z jaką kursuje pociąg.

Zakłada się, że skutkiem wprowadzonych zmian będzie zmniejszenie opłat pobieranych przez zarządców infrastruktury m.in. za przejazd pociągów:

  • często zatrzymujących się (pociągi regionalne);
  • o małej masie (pociągi obsługiwane autobusami szynowymi, pociągi realizujące przewozy rozproszone w ruchu towarowym);
  • kursujących ze stosunkowo niewielką prędkością (pociągi regionalne i towarowe na liniach magistralnych).

Zmniejszenie opłat pobieranych przez zarządców infrastruktury od przewoźników kolejowych z tytułu udostępniania infrastruktury kolejowej oszacowano na ok. 100 mln zł w skali roku. Zmiana ta wpłynie przede wszystkim na obniżenie kosztów działalności przewoźników kolejowych realizujących misję publiczną oraz wykonujących przewozy towarowe o niewielkiej masie i zróżnicowanych relacjach, tzw. przewozy rozproszone, charakteryzujące się obecnie niską rentownością.

Zgodnie z założeniami zmiany mają być stosowane począwszy od rozkładu jazdy pociągów obowiązującego od 10 grudnia 2017 r.