Cztery lata działalności SEiMTS na rzecz budowy efektywnej kolei

Cztery lata działalności SEiMTS na rzecz budowy efektywnej kolei

17 czerwca 2016 | Autor: RW
PODZIEL SIĘ

Już piąty rok Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego podejmuje inicjatywy i prowadzi działania stymulujące rozwój branży kolejowej. W ciągu czterech ostatnich lat, dzięki formułowaniu licznych merytorycznych opinii, stanowisk i propozycji rozwiązań, organizacja stała się rozpoznawalnym podmiotem zarówno  w otoczeniu biznesowym, jak i najważniejszych instytucjach władzy państwowej oraz środowisku społecznym.

Fot. Rafał Wilgusiak

Obecny na dzisiejszym walnym zebraniu członków Stowarzyszenia, Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego powiedział, że ceni współpracę z ekspertami organizacji. – Wymiana informacji i doświadczeń jest bardzo potrzebna – mówił szef urzędu regulującego transport kolejowy.

Ignacy Góra wraz ze współpracownikami omówili zmiany w przepisach, jakie niesie ze sobą czwarty pakiet kolejowy. Dwa dni temu, 15 czerwca weszła w życie część techniczna pakietu, na podstawie której Europejską Agencję Kolejową zastąpi Agencja Kolejowa Unii Europejskiej, która przejmie część obowiązków UTK. Do jej zadań będzie należało: wydawanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, wydawanie zezwoleń na wprowadzanie pojazdów do obrotu na terenie całej Wspólnoty oraz preautoryzacja systemu ERTMS. W tym celu powstanie platforma informatyczna OSS (tzw. One Stop Shop). Wnioski od podmiotów ubiegających się o certyfikaty dopuszczające będą mogły być składane drogą elektroniczną z dowolnego państwa członkowskiego. W ten sposób cały proces będzie łatwiejszy i bardziej przejrzysty.

Podczas spotkania podniesiono też kwestie weryfikacji podmiotów ubiegających się o dopuszczenie wyrobów i urządzeń na rzecz kolejnictwa oraz zbyt długi proces akredytacyjny realizowany przez Polskie Centrum Akredytacji, który opóźnia pracę innych podmiotów na rynku kolejowym. Innym omawianym problemem była konieczność wypracowania regulacji dotyczących ubezpieczenia przewoźników kolejowych od nieprzewidzianych zdarzeń wpływających na bezpieczeństwo pasażerów oraz mienie spółek przewozowych i zarządców infrastruktury.  

– Już jakiś czas temu postulowałem utworzenie specjalnej instytucji, roboczo nazwałem ją Kolejowym Funduszem Gwarancyjnym, na wzór Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który kompleksowo traktowałby te kwestie. Jednakże jak dotąd nie spotkało się to z odzewem decydentów – mówił Józef Marek Kowalczyk, prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego. – Problemy związane z ubezpieczeniem podmiotów kolejowych są palącą sprawą. Obecnie kwoty obciążeń dotyczą dużych wypadków, katastrof, które zdarzają się stosunkowo rzadko. Sprawę ubezpieczeń kolejowych należy uszczegółowić, aby nie była ona zbyt dużą barierą wejścia na rynek – dodawał.

Wiele miejsca poświęcono również konieczności przyspieszenia inwestycji kolejowych realizowanych przez PKP PLK w związku z trudną sytuacją przedsiębiorców oraz groźbą niewykorzystania całej puli 67,5 mld złotych na transport szynowy do 2023 r. W tym celu Stowarzyszenie bazujące na ekspertach o głębokiej znajomości funkcjonowania kolei, transportu tramwajowego oraz metra, a także na dużym doświadczeniu w zakresie kierowania przedsiębiorstwami przewozowymi i podmiotami zarządzającymi  infrastrukturą transportu szynowego, przyjęło uchwałę w sprawie stworzenia katalogu rozwiązań, które wyeliminowałyby żmudny proces przygotowywania dokumentacji projektowych i pozyskiwania niezbędnych pozwoleń do rozpoczęcia robót. Jednym z nich jest sięgnięcie po praktycznie gotowy program rozjazdowy, o czym na spotkaniu mówił Ryszard Leszczyński, prezes KZN Bieżanów, a o którym szerzej pisaliśmy tutaj.

Trzeba zaznaczyć, że SEiMTS w działalności na rzecz tworzenia najlepszych rozwiązań dla transportu szynowego współpracuje z Sejmową i Senacką Komisją Infrastruktury, Sejmowym Biurem Legislacyjnym, Urzędem Transportu Kolejowego oraz Krajową Izbą Gospodarczą.