Podłęże-Piekiełko, tabor dla PR i trzy inne projekty kolejowe zgłoszone do planu Junckera

Podłęże-Piekiełko, tabor dla PR i trzy inne projekty kolejowe zgłoszone do planu Junckera

21 czerwca 2016 | Autor: RW | Źródło: Ministerstrwo Rozwoju
PODZIEL SIĘ

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło listę potencjalnych rządowych inwestycji, które będą ubiegać się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS) - finansowego filaru Planu Junckera. Na liście znajduje się 47 projektów o wartości blisko 81 mld zł. Są też projekty kolejowe obejmujące zakup pociągów, taborowe prace rozwojowe oraz modernizację infrastruktury PLK, LHS i trójmiejskiej SKM, które ubiegają się łącznie o ponad 8 mld złotych.

Fot. EBI

Lista powstała w wyniku konsultacji pomiędzy Ministerstwem Rozwoju, które jest koordynatorem wsparcia EFIS w Polsce, a pozostałymi resortami. Została przygotowana po to, by zidentyfikować i skoordynować rządowe inwestycje, mające potencjał do uzyskania wsparcia z funduszu.

Plan Junckera to jedno z narzędzi, które chcemy wykorzystać do realizacji Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Jednym z celów rządowego planu jest podniesienie poziomu inwestycji w Polsce – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.

Większość planowanych projektów dotyczy energetyki i przemysłu, ale znalazły się wśród nich również 5 kolejowych na sumę 8,11 mld złotych. Jedna z nich dotycząca modernizacji i zakupu taboru dla Przewozów Regionalnych o wartości 458 mln zł trafiła już do oceny Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Projekt złożyło Ministerstwo Skarbu Państwa.

Jeszcze w III kwartale br. ten sam resort ma złożyć do EBI drugi projekt  pn. „Zaprojektowanie i wykonanie pojazdów transportu szynowego”. Jednostką, która otrzyma to zadanie będzie H.Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych. Producent z Poznania ma przygotować projekty wykonawcze i zbudować (z uwzględnieniem przepisów TSI) :

  • elektryczny zespół trakcyjny (EZT) do ruchu aglomeracyjnego,
  • wagon środkowy i sterowniczy do pasażerskiego ruchu dalekobieżnego dla pociągów push-pull,
  • platformę spalinowo - elektrycznych zespołów trakcyjnych do ruchu regionalnego,
  • tramwaj niskopodłogowy o rozwiązaniach uwzględniających infrastrukturę miast w Polsce,
  • wagon piętrowy do ruchu regionalnego.

Koszt wszystkich powyższych zadań oszacowano na 143 mln zł.

Oprócz tego, do końca roku Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zamierza przedstawić EBI do sfinansowania projekty infrastrukturalne na liniach należących do PKP PLK, PKP LHS i PKP SKM w Trójmieście. Najważniejsze przedsięwzięcie dotyczy budowy linii kolejowej na odcinku Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna wraz z modernizacją linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz (tzw. projekt Podłęże – Piekiełko) o wartości 7,14 mld zł.

Następny projekt obejmuje budowę zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją wraz z modernizacją budynku dworca podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250 (należącej do trójmiejskiej SKM). Chodzi dokładnie o modernizację peronu SKM Gdynia Główna wraz z modernizacją przejścia podziemnego i układu torowego oraz modernizacją budynku dworca podmiejskiego Gdynia Główna wraz z jego bezpośrednim otoczeniem. Dodatkowo zakłada się utworzenie zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją pasażerską na linii nr 250 wraz z utworzeniem Centrum Monitoringu w budynku dworca podmiejskiego w Gdyni Głównej, a także modernizację peronów: Gdańsk Stocznia, Gdynia Orłowo, Gdynia Redłowo, Gdynia Stocznia, Gdynia Grabówek, Gdynia Leszczynki, Gdynia Chylonia, Rumia Janowo. Szacunkowy całkowity koszt inwestycji ma wynieść 139,75 mln zł.

Ostatnie przedsięwzięcie nosi nazwę „Rozbudowa, modernizacja i automatyzacja stacji LHS PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa". Obejmuje stacje LHS: Sławków, Zamość Bortatycze, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Wola Baranowska, Staszów, Gołuchów, Zarzecze, Zamość-Majdan. Inwestycja opiewa na 230 mln zł.

Niemniej, lista ma charakter otwarty. Oznacza to, że będzie na bieżąco aktualizowana. Resorty składają do Ministerstwa Rozwoju kolejne projekty, które po weryfikacji zostaną dodane do listy.

Wsparcie EBI ma charakter zwrotny. Ostateczne decyzje o jego wykorzystaniu dla poszczególnych projektów będą zapadały po otrzymaniu konkretnej oferty ze strony banku, z uwzględnieniem celu jakim jest zapewnienie najbardziej optymalnej struktury finansowania danej inwestycji.

Warto przypomnieć, że Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych to kluczowy instrument służący realizacji Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera). Działanie funduszu opiera się na gwarancji o wartości 16 mld euro wydanej przez Komisję Europejską oraz zasobach własnych EBI w wysokości 5 mld euro. Według przyjętych założeń ten system gwarancji ma pozwolić EBI na udzielenie wsparcia finansowego do kwoty 60,8 mld euro. W dalszej kolejności kwota ta ma pozwolić, poprzez zaangażowanie dodatkowego kapitału spoza EBI, na realizację inwestycji o wartości 315 mld euro, z czego 240 mld euro w ramach strategicznych inwestycji infrastrukturalnych, zaś 75 mld euro w ramach sektora MŚP oraz spółek o średniej kapitalizacji.