Nowy kierunek kolejowy na Politechnice Wrocławskiej

Nowy kierunek kolejowy na Politechnice Wrocławskiej

11 lipca 2016 | Źródło: Politechnika Wrocławska
PODZIEL SIĘ

Wydział Elektryczny oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego uruchamiają na Politechnice Wrocławskiej studia podyplomowe „Trakcja elektryczna – sterowanie ruchem kolejowym”. Dla chętnych w pierwszej edycji przewidziano 30 miejsc. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2016 r. i potrwają do sierpnia 2017 r.

Fot. Rafał Wilgusiak

Oferta uczelni skierowana jest głównie do osób, które ukończyły kierunki automatyka, elektrotechnika i elektronika. W przypadku ukończenia studiów wyższych na innym kierunku o przyjęciu decyduje, w przypadku wolnych miejsc, kolejność zgłoszeń.

Program studiów podyplomowych zawiera wykłady z projektowania sieci trakcyjnej i systemów zasilania sieci trakcyjnej, systemów automatyki i utrzymania urządzeń oraz systemów sterowania ruchem kolejowym. Studia rozszerzają wiedzę z zakresu systemu ERTMS (ETCS, GSM-R) oraz znajomość Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI). Program obejmuje zagadnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego - łącznie 184 godzin wykładowych oraz 16 godzin ćwiczeniowych.

Absolwenci studiów podyplomowych „Trakcja elektryczna – sterowanie ruchem kolejowym” będą przygotowani do projektowania sieci trakcyjnej i systemów sterowania ruchem kolejowym oraz systemów zasilania sieci trakcyjnej, systemów automatyki i sterowania w branży kolejowej. Absolwenci będą dysponować znajomością Systemu ERTMS (ETCS, GSM-R) oraz Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI - ENE i SRK). Więcej o programie kształcenia i planie studiów na stronie Politechniki Wrocławskiej.

Warto przy tej okazji podkreślić, że spółka KOW, wydawca "Kuriera Kolejowego" dzięki współpracy z gronem ekspertów Instytutu Kolejnictwa oraz Urzędu Transportu Kolejowego, oferuje jedyne na rynku podręczniki z zakresu TSI i ERTMS pt. „Interoperacyjność systemu kolei UE” oraz „Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym”. Ich tematyka już dziś ma istotne znaczenie w całym obszarze funkcjonowania kolei, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Szczegółowe informacje o książkach

Jednocześnie, we współpracy z autorami podręczników, organizowane są cykliczne szkolenia z zakresu interoperacyjności kolei. Oferta udziału skierowana jest do osób, które niezbędną wiedzą z tego obszaru dziś i w przyszłości wykorzystywać będą w swojej pracy zawodowej. Szkolenia prowadzone są przez grono ekspertów z Instytutu Kolejnictwa, Urzędu Transportu Kolejowego oraz Transportowego Dozoru Technicznego. W zależności od potrzeb, mogą mieć one charakter otwarty (dla osób indywidualnych), jak i dedykowany określonej grupie uczestników rynku kolejowego (dla grup zorganizowanych).