Regulacje Wchodzą w życie zmiany w Pzp. Prezydent podpisał ustawę

Wchodzą w życie zmiany w Pzp. Prezydent podpisał ustawę

11 lipca 2016 | Autor: RW
PODZIEL SIĘ

Uproszczenie procedur udzielania zamówień, ograniczenie stosowania kryterium najniższej ceny w przetargach, obowiązek zatrudniania pracowników na etat – to tylko niektóre zapisy znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych, którą podpisał prezydent. Nowe regulacje zaczną obowiązywać za kilkanaście dni.

Fot. Rafał Wilgusiak

Przedmiotowa ustawa ma na celu dostosowania prawa krajowego do unijnych dyrektyw 2014/24/UE (tzw. dyrektywa klasyczna) oraz 2014/25/UE (dyrektywa sektorowa).

Znowelizowane prawo umożliwi lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami, a także pozwoli zmniejszyć obowiązki formalne dzięki zastosowaniu oświadczenia o spełnianiu warunków w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Obowiązek złożenia wszystkich dokumentów będzie zaś dotyczył tego wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający ma ograniczyć stosowanie kryterium najniższej ceny i promować inne kryteria oceny - jakościowe, społeczne, środowiskowe i innowacyjne, poprzez uwzględnienie relacji jakości do ceny lub kosztu. Ustawa wprowadza też nowy tryb zamówienia tzw. partnerstwo innowacyjne, przeznaczone do nabywania produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku. Z kolei wykonawcy otrzymają np. większe możliwości dokonania modyfikacji postanowień umownych czy też wypowiedzenia umów. Ułatwieniem dla małych i średnich przedsiębiorstw ma być m.in. częstsze udzielanie zamówień w częściach.

Nowelizacja pozwala również na wprowadzenie rozwiązań dotyczących tzw. zamówień typu in-house, czyli zlecanych „spółce-córce”, ale tylko gdy jej działalność w ponad 90 proc. koncentruje się na powierzanych zadaniach. Ustawodawca zaznacza jednak, że podmioty, które będą otrzymywały zlecenia bez przetargu, w zasadzie nie będą mogły uczestniczyć w konkurencji na otwartym rynku.

Nowela zakłada też elektronizację procesu udzielania zamówień publicznych, która ma być powszechna od kwietnia 2018 r. Polega ona na wprowadzeniu obowiązkowej komunikacji elektronicznej między wykonawcą a zamawiającym. Wymóg ten ma dotyczyć najważniejszych dokumentów w postępowaniu.

Ponadto, zgodnie z uchwalonymi regulacjami nadzór nad Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych przejmuje minister rozwoju.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.