Regulacje Konsultacje wstępnych scenariuszy testów operacyjnych ERTMS/ETCS i GSM-R

Konsultacje wstępnych scenariuszy testów operacyjnych ERTMS/ETCS i GSM-R

10 sierpnia 2016 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Urząd Transportu Kolejowego przekazał do konsultacji projekty wstępnych scenariuszy testów operacyjnych dotyczących interakcji podsystemu ERTMS/ETCS i GSM-R „Sterowanie – urządzenia przytorowe” z odpowiadającą częścią podsystemu „Sterowanie-urządzenia pokładowe”.

Fot. PKP PLK

Zgodnie z TSI Sterowanie 2016 wstępne scenariusze testów operacyjnych zawierają opis zakładanego sposobu działania systemu kolei w sytuacjach istotnych z punktu widzenia systemu (np. wjazd pociągu na obszar wyposażony w ETCS/GSM-R, aktywacja pociągu, przejechanie sygnału „stój”) za pomocą serii zdarzeń przytorowych i pokładowych związanych z podsystemami „Sterowanie” lub mających na nie wpływ (np. wysyłanie i odbieranie komunikatów, przekroczenie ograniczenia prędkości, działania operatorów) oraz określonego czasu między nimi.

Na państwach członkowskich Unii Europejskiej spoczywa obowiązek opracowania i przekazania Agencji Kolejowej Unii Europejskiej wstępnych scenariuszy testów operacyjnych ETCS/GSM-R. Na podstawie scenariuszy wstępnych Agencja opracowuje standardowe scenariusze testów operacyjnych ETCS/GSM-R stosowane w procedurze weryfikacji WE podsystemu TSI Sterowanie.

Konsultacje są kierowane w szczególności do producentów podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe”, producentów podsystemu „Sterowanie-urządzenia pokładowe”, producentów i wykonawców modernizacji pojazdów kolejowych jak również przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej oraz notyfikowanych jednostek certyfikujących.

Uwagi do wstępnych scenariuszy testów operacyjnych należy zgłaszać do 8 września 2016 r. pisemnie oraz na adres poczty elektronicznej utk@utk.gov.pl wykorzystując załączony formularz.