Lotos i Siemens partnerami najbliższej Debaty z Kurierem nt. certyfikacji na kolei

Lotos i Siemens partnerami najbliższej Debaty z Kurierem nt. certyfikacji na kolei

10 sierpnia 2016 | Źródło: KOW
PODZIEL SIĘ

Redakcja miesięcznika „Kurier Kolejowy”, zachęca do udziału w najbliższym spotkaniu z cyklu „Debata z Kurierem”, którego tematem przewodnim będą problemy certyfikacji w transporcie szynowym ze szczególnym naciskiem na tabor kolejowy.

Fot. Arch. Kuriera Kolejowego

Moderatorem spotkania będzie dr inż. Marek Pawlik, ekspert w zakresie certyfikacji, autor podręcznika Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym. Przegląd funkcji i rozwiązań technicznych – od idei do wdrożeń i eksploatacji oraz Interoperacyjność systemu kolei Unii Europejskiej. Infrastruktura, sterowanie, energia, tabor, a także wykładowca jedynych w Polsce szkoleń w tym zakresie.

Partnerami wydarzenia zostały firmy Siemens oraz Lotos Kolej.

„Debaty z Kurierem” to cykl spotkań, których celem jest integracja przedstawicieli sektora transportu szynowego oraz wspólne omówienia problemów, z jakimi obecnie boryka się branża.

Wśród zagadnień, które będą poruszane podczas najbliższej debaty znajdują się: zezwolenia dla pojazdów zgodnych z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności oraz dla tych, które nie są zgodne z TSI, komplementarność europejskich oraz polskich wymagań w tym zakresie, równoważność polskich i europejskich wymagań, zgodność pojazdów z istniejącą infrastrukturą i parametrami linii kolejowych, modernizacja ze zmianą typu pojazdu.

Do uczestniczenia w spotkaniu zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Kolejnictwa, Transportowego Dozoru Technicznego, Spółek Grupy PKP, Instytutu Pojazdów Szynowych „Tabor”, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a także ogólnopolscy oraz regionalni przewoźnicy kolejowi.

Debata odbędzie się 24 sierpnia 2016 r. w Warszawie, w godzinach 10.00-13.00.

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt: Ruslan Solovey, tel .+48 795 443 593, mail:Ruslan.Solovey@kow.com.pl

Więcej informacji znajduje się na stronie www.debata.kurierkolejowy.eu

PARTNERZY DEBATY