Słabe wyniki Grupy ZUE po I półroczu 2016 r.

Słabe wyniki Grupy ZUE po I półroczu 2016 r.

25 sierpnia 2016 | Źródło: Grupa ZUE
PODZIEL SIĘ

Grupa ZUE uzyskała w I półroczu 2016 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 127,8 mln zł. Są one o 38,7% niższe niż w analogicznym okresie roku 2015 przy ujemnym wyniku finansowym.

Fot. Grupa ZUE

Spadek przychodów w I półroczu tego roku spowodowany był przede wszystkim sygnalizowanym wcześniej i utrzymującym się spowolnieniem na rynku infrastruktury kolejowej i miejskiej, związanym z opóźnieniami w ogłaszaniu i rozstrzyganiu największych przetargów publicznych. Mimo ww. czynników Spółka odnotowała w II kwartale 2016 roku zdecydowanie lepsze wyniki finansowe niż w I kwartale bieżącego roku, przy sukcesywnie wzrastającym poziomie przychodów, co pozwoliło na poprawę wyników od początku roku obrotowego.

Pomimo przejściowo trudnego rynku, sytuacja Grupy ZUE jest stabilna. Wartość obecnego portfela zamówień Grupy wynosi ok. 641 mln zł. W I półroczu 2016 roku Grupa ZUE zawarła kontrakty opiewające łącznie na ok. 176 mln zł. Dodatkowo Spółka złożyła najkorzystniejsze oferty w przetargach o wartości ok. 69 mln zł. Szacunkowa wartość przetargów, w których obecnie uczestniczy Grupa ZUE, wynosi natomiast ok. 18 mld zł.

Grupa pozytywnie ocenia długofalowy potencjał rozwoju rynków, na których działa, pomimo obecnego spowolnienia na rynku krajowym w rozstrzyganiu przetargów w zakresie infrastruktury kolejowej oraz w ogłaszaniu znaczących przetargów na rynku infrastruktury miejskiej. Są one i będą obszarem znaczących inwestycji, w dużej mierze dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach realizacji perspektywy budżetowej do 2020 roku. Grupa ZUE jest doskonale przygotowana pod względem kadrowym oraz sprzętowym do pełnego wykorzystania ww. perspektyw rynkowych.

W oczekiwaniu na duże zlecenia na rynku krajowym, Grupa ZUE uzupełnia portfel zamówień startując w przetargach na mniejsze zlecenia, zwiększa aktywność za granicą oraz rozwija działalność handlową na bazie przejętej w ubiegłym roku spółki Railway.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Wygodniej koleją z Wielkopolski na Warmię i Mazury Wygodniej koleją z Wielkopolski na Warmię i Mazury
Następny artykuł Świętokrzyskie: 1,4 mld zł na rozwój kolei Świętokrzyskie: 1,4 mld zł na rozwój kolei