Torpol dobrze poradził sobie w trudnych warunkach

Torpol dobrze poradził sobie w trudnych warunkach

30 sierpnia 2016 | Źródło: Torpol
PODZIEL SIĘ

W pierwszym półroczu 2016 r. Grupa Torpol osiągnęła 336 mln zł przychodów ze sprzedaży, EBIT wyniósł 4,5 mln zł, a zysk netto 2,5 mln zł. W analogicznym okresie 2015 r. było to odpowiednio 443 mln zł, 9,2 mln zł i 7,2 mln zł. Na koniec czerwca Grupa Torpol posiadała portfel zamówień wart ok. 0,44 mld zł netto.

Fot. Torpol

- Wartość przychodów wiąże się przede wszystkim z opóźnieniami w zakresie prowadzenia postępowań przetargowych z „nowej perspektywy”. Zgodnie z zapowiedziami PKP PLK oczekujemy, że jeszcze w 2016 r. zakończy się od kilku do kilkunastu postępowań o potencjalnej wartości ponad 6 mld zł. Głównym celem zarządu jest teraz należyte zakończenie realizowanych wciąż projektów oraz pozyskanie nowych zamówień na lata 2017-2019 - zaznaczył prezes Torpolu Grzegorz Grabowski.

W pierwszym półroczu 2016 roku Torpol wziął udział w 39 postępowaniach, z czego rozstrzygnięto 23. Spółka pozyskała 4 zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (w tym 1 wszczęte w 2015 r.) oraz 1 zamówienie z wolnej ręki. Efektywność składanych ofert wyniosła 21,7 % w ujęciu ilościowym. Łączna wartość zamówień pozyskanych w pierwszym półroczu 2016 r. to 106,7 mln zł netto.

- W ostatnich tygodniach wygraliśmy przetarg na prawie 250 mln zł, w okresie wakacyjnym podpisaliśmy zamówienia w Norwegii na ok. 28 mln zł, a w sierpniu - kontrakt uzupełniający na 10 mln zł. Jeśli dodamy to do naszego obecnego backlogu, to potencjalna wartość zamówień Grupy Torpol wynosi ok. 0,75 mld zł - zauważa prezes Torpol.

W tym momencie Grupa Torpol uczestniczy w niemal 60 postępowaniach, z czego ok. 80% jest organizowanych przez PKP PLK - ich wartość może wynieść nawet ponad 16 mld zł.

- Naszym celem na lata 2017-2019 jest utrzymanie dotychczasowego udziału rynkowego oraz zbudowanie portfela o wartości ok. 3,6 - 4,2 mld zł. – stwierdza prezes Grzegorz Grabowski.

Grupa wciąż zamierza być niezwykle aktywna na rynku norweskim, gdzie spółka zależna Torpol Norge AS wzięła udział w 12 postępowaniach, a w ostatnim okresie pozyskała zamówienia kolejowe o łącznej wartości niemal 60 mln NOK netto (ok. 28 mln zł). Przyjęty przez rząd norweski Krajowy Plan Transportowy (NTP) na lata 2014–2023 zakłada, że wartość inwestycji wyniesie ok. 167,8 mld NOK, czyli 17 mld NOK rocznie od 2015 r. (8 mld zł rocznie).

- Zdobyliśmy pierwsze kontrakty kolejowe w Norwegii na 60 mln NOK, czyli ok. 28 mln zł. Odbieramy to jako dobry sygnał dla nas w kontekście realizacji planu NTP i wzrostu aktywności Jernbaneverket (Norweskie Koleje Państwowe). Wierzę, że to dopiero początek. Rynek w Norwegii wielkością jest porównywalny do polskiego, tyle że tam jest mniejsza konkurencja. Przy wyborze ofert dużą wagę na rynku norweskim przywiązuje się do oceny rzetelności firmy i doświadczenia pracowników, w większym stopniu stosuje się kryteria pozacenowe, więc jestem pewien, że doskonale sobie tam poradzimy – mówi prezes Grzegorz Grabowski.

Nakłady inwestycyjne netto Grupy Torpol w 2016 r. będą na poziomie ok. 30 mln zł. Najwięcej, bo aż pawie 27 mln zł ma zostać przeznaczone na inwestycje rozwojowe.

- Konsekwentnie rozwijamy park maszynowy, kluczowy sprzęt ciężki certyfikowany jest na rynek krajowy oraz skandynawski. Mogę powiedzieć, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do partycypowania w dużej części w realizacji ogromnych planów i potrzeb inwestycyjnych na rynku szynowym w Polsce i w Norwegii. – powiedział prezes Grabowski.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na spadek wartości zobowiązań krótko- i długoterminowych. Na koniec czerwca 2016 roku Grupa Torpol miała 304,9 mln zł zobowiązań krótkoterminowych, czyli o 15,8% mniej niż na koniec 2015 r. (362 mln zł), natomiast wartość długoterminowych spadła o 2,1 proc. –
z 91 mln zł na 89 mln zł.

- Struktura bilansu jest ściśle skorelowana ze strukturą portfela zamówień. Jesteśmy w środku okresu budowlanego, dlatego kapitał obrotowy jest zaangażowany w pokrycie potrzeb finansowych z tytułu realizacji kontraktów. Obecna sytuacja finansowa Grupy jest dobra, nie mamy zadłużenia netto, a wszystkie kowenanty finansowe w umowach z partnerami finansowymi są zachowane – dodał Michał Ulatowski, wiceprezes zarządu, CFO.