Bydgoszcz ogłosiła przetarg na zakup 18 nowych tramwajów

Bydgoszcz ogłosiła przetarg na zakup 18 nowych tramwajów

30 września 2016 | Źródło: RW
PODZIEL SIĘ

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ukazało się ogłoszenie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ws. przetargu na dostawę 18 nowych niskopodłogowych tramwajów wieloczłonowych, w tym 15 długich i 3 krótkie, wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym, pakietem eksploatacyjno-naprawczym i świadczeniami dodatkowymi.

Fot. bydgoszcz.pl

Wszystkie oferowane wagony tramwajowe (z zachowaniem zasadniczego podziału na dłuższe i krótsze) muszą być tego samego typu, długości, skonstruowane w ten sam sposób, według tej samej dokumentacji technicznej przez tego samego producenta.

Zamawiający nie dopuszcza oferowania rozwiązań prototypowych. Tramwaje powinny spełniać następujące parametry techniczne: długość tramwaju musi znajdować się w zakresie: (długi - od 29 do 31 m; krótki - od 19 do 21 m), jego szerokość nie może być większa niż 2,40 m i nie mniejsza niż 2,35 m. Dopuszczalna maksymalna wysokość, bez odbieraka prądu nie może przekraczać 3,6 m. Rozstaw kół tramwaju musi być dostosowany do toru o szerokości 1000 mm. Koła jezdne muszą być odsprężynowane. Naciski poszczególnych osi tramwaju na tor nie mogą przekroczyć 100 kN.

Zamawiający oceni oferentów kierując się kryterium jakości w zakresie unifikacji podzespołów (waga 33) i serwisu technicznego(waga 7) oraz cena (waga 60). Oferty można składać do 3 listopada. Producent będzie miał 20 miesięcy na dostarczenie pojazdów.

Przedmiotowe zamówienie współfinansowane będzie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (15 szt. tramwajów długich) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (3 szt. tramwajów krótkich).