Innowacyjne Centrum Badań i Rozwoju Pesy z unijnym dofinansowaniem

Innowacyjne Centrum Badań i Rozwoju Pesy z unijnym dofinansowaniem

05 października 2016 | Źródło: Pesa
PODZIEL SIĘ

Ministerstwo Rozwoju i Pesa zawarły umowę na dofinansowanie rozbudowy biura konstrukcyjnego wraz z laboratorium badawczym największego polskiego producenta pojazdów szynowych. Celem projektu, którego koszty szacowane są na 7,6 mln zł, z czego 1,7 mln zł to środki Programu Inteligentny Rozwój, jest stworzenie w siedzibie bydgoskiej firmy, Innowacyjnego Centrum Badań i Rozwoju oraz nowocześnie wyposażonych laboratoriów: sterowania i uruchamiania pojazdów, systemów informacyjnych, wzornictwa przemysłowego, zabudowy urządzeń elektrycznych, napędów elektrycznych, układów pneumatycznych i klimatyzacji.

Fot. Pesa

– Wzrost innowacyjności i konkurencyjności naszej gospodarki jest dla nas priorytetem. Dlatego tak ważna jest współpraca przedsiębiorców i naukowców, prowadząca do powstawania nowatorskich rozwiązań, które z sukcesem mogą być wprowadzane na rynek. Niezbędna jest więc nowoczesna infrastruktura badawczo-rozwojowa, której powstanie lub rozwój współfinansują fundusze europejskie. Tylko w Programie Inteligentny Rozwój, dotychczas podpisano 82 umowy w tym zakresie – powiedziała Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju.

Dotychczasowa działalność badawczo-rozwojowa Pesy była realizowana w kontenerach biurowych i okresowo przy zakładach produkcyjnych, co znacząco ograniczało możliwości prowadzenia kompleksowych badań ze względu na brak przestrzeni i odpowiedniego wyposażenia laboratoryjnego.

Stąd silna potrzeba utworzenia Centrum B+R stanowiącego przestrzeń dla realizacji działalności innowacyjnej przez zespoły naukowców o odpowiednich kompetencjach. Spółka w sposób bezpośredni odpowiada za całość procesu powstawania innowacji w oparciu o autorską technologię, zaczynając od opracowania projektu, aż po pojazd gotowy, przetestowany na wewnętrznych torach.

– Ta umowa, a w ślad za nią wzrost naszego potencjału innowacyjnego, to konkretny wyraz wsparcia państwa dla rodzimego przemysłu. Nie założenia ideowe, deklaracje czy nawet obietnice, ale właśnie konkret – z jednej strony wymierna pomoc resortu dysponującego środkami na podnoszenie innowacyjności naszej gospodarki, z drugiej zobowiązanie Pesy do wykorzystania tego dofinansowania w precyzyjnie określonym celu. Jesteśmy firmą, której działalność opiera się na całkowicie polskim kapitale i polskiej myśli technicznej, dlatego taka współpraca przynosi nam ogromną satysfakcję – zaznacza Tomasz Zaboklicki, prezes Pesy.

Realizacja projektu pozwoli w sposób znaczący rozwinąć działalność B+R spółki, przyczyniając się tym samym do tworzenia najnowocześniejszych pojazdów szynowych o funkcjonalnościach dotychczas niespotykanych na rynku. Nowa infrastruktura zostanie wykorzystana do realizacji szeroko zakrojonych projektów badawczych w 6 obszarach będących kluczowymi dla rozwoju spółki i zgodnymi z długookresową strategią funkcjonowania.

– Wyzwań jakie niesie rynek – zarówno polski, jak i zagraniczny – przybywa z każdym rokiem. Jeszcze osiem – dziewięć lat temu w naszym dziale (już wtedy największym w branży w tej części Europy) pracowało ok. 70 inżynierów, potem 200, dziś 350. To konstruktorzy, technolodzy, designerzy pracujący nad bardzo szczegółowymi innowacyjnymi rozwiązaniami w pojazdach – w myśl naszej przewodniej zasady projektowania taboru spełniającego nawet najbardziej indywidualne oczekiwania przewoźników. To droga trudna, kosztowna, ale dla nas jeden z kluczy do konkurencyjności. Cieszę się, że jesteśmy coraz bliżej Centrum Badawczo – Rozwojowego na miarę  intelektualnych możliwości zespołu, którym mam zaszczyt kierować i potrzeb firmy o zasięgu globalnym, jaką jest Pesa – podkreślił Arkadiusz Sobkowiak, dyrektor Działu Badań i Rozwoju.

Co istotne wszystkie planowane do wykorzystania metody badawcze, które pozwolą na opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla elektrycznych zespołów trakcyjnych, będą mogły zostać zastosowane w przyszłych procesach badawczych stanowiąc podstawę dla opracowania rozwiązań dla nowych pojazdów innych niż EZT (np. lokomotywa, tramwaj, LRV) zgodnie z planami strategicznymi Pesy. Pesa planuje kontynuować współpracę z Politechniką Warszawską (płatne staże w B+R) oraz Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, z którym firma związana jest wieloletnią  umową.