PR zamawiają 14 pojazdów elektrycznych i spalinowych – nowych i używanych

PR zamawiają 14 pojazdów elektrycznych i spalinowych – nowych i używanych

07 października 2016 | Autor: RW
PODZIEL SIĘ

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pojawiły się trzy ogłoszenia Przewozów Regionalnych dotyczące zakupu 10 nowych pojazdów ( 3 spalinowych i 7 elektrycznych) oraz 4 używanych EZT-ów.

Fot. Przemysław Szkatuła

Pierwsze ogłoszenie dotyczy dostawy 3 fabrycznie nowych trzyczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych. Pojazdy będą przeznaczone do realizacji pracy przewozowej w ruchu regionalnym z prędkością maksymalną nie mniejszą niż 120 km/h na różnych kategoriach linii kolejowych. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie 700 tys. zł. Dostawa pierwszego pociągu ma nastąpić po 10 miesiącach od dnia podpisania umowy, dostawa drugiego - po 11 miesiącach, trzeciego - po 12 miesiącach, jednakże nie później niż do 10 grudnia 2017 r.

Drugie postępowanie obejmuje wykonanie i dostawę fabrycznie 7 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do obsługi kolejowego, regionalnego ruchu pasażerskiego z prędkością eksploatacyjną nie mniejszą niż 160 km/h na różnych kategoriach linii kolejowych o peronach o wysokości w przedziale 300-1000 mm. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Pierwsze zadanie polega do dostarczeniu 3 czteroczłonowych EZT-ów, drugie – 4 dwuczłonowych EZT-ów. Wykonawca będzie musiał dostarczyć pojazdy w ciągu roku od chwili zawarcia umowy nie później jednak niż do 10 grudnia 2017 r. W przypadku udzielenia zamówienia jednemu podmiotowi okres ten ulegnie wydłużeniu.

O wyborze wykonawców w obu powyższych przetargach zadecyduje cena (waga 90) i udzielenie zamawiającemu autoryzacji producenta pojazdów (waga 10).

Trzecie zamówienie dotyczy dostawy 4 dwuczłonowych używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2010 roku bezterminowo dopuszczonych do eksploatacji na terenie Polski, posiadających świadectwa sprawności technicznej pojazdu kolejowego na czas nie krótszy niż 4 lata od dostawy do najbliższego, kolejnego 4 poziomu utrzymania. Oferenci mają obowiązek wnieść wadium w wysokości 600 tys. zł. O wyborze zadecyduje najniższa cena. Termin realizacji zamówienia upływa 15 grudnia 2016 r.

W przypadku wszystkich trzech wymienionych postępowań termin składania ofert mija 10 listopada br.  Zakupy nie będą też współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że Przewozy Regionalne zapowiedziały w ubiegłym tygodniu, że w najbliższym czasie zakupią i zmodernizują ponad 50 pojazdów. Będzie to możliwe dzięki umowie podpisanej przez spółkę z konsorcjum: Banku Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR), PKO Banku Polskiego i Banku Zachodniego WBK.