Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju prawie gotowy

Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju prawie gotowy

20 października 2016 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Prace nad rządową Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju znajdują się na finiszu. Od zakończenia konsultacji społecznych na przełomie września i października, resort rozwoju analizuje zgłoszone uwagi.

Fot. PKP Intercity

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi resortami, przygotowało projekt najważniejszego dokumentu wskazującego kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. Wiodąca w tzw. planie wicepremiera Mateusza Morawieckiego jest zasada zrównoważonego rozwoju całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym oraz założenie, że z efektów strategii skorzystają wszyscy obywatele. Plan opiera się na reindustrializacji, promocji innowacji i eksportu.

Jedną z polskich "inteligentnych specjalizacji", na których powinien oprzeć się polski eksport jest przemysł kolejowy. Dla transportu szynowego resort przygotował przykładowy program o nazwie Luxtorpeda 2.0. Jego celem jest wykorzystanie potencjału krajowych podmiotów. Dotyczy to w szczególności producentów taboru, takich jak Pesa, Newag, Solaris. Zakładanym efektem programu ma być zbudowanie silnych przedsiębiorstw w tym sektorze, zdolnych konkurować na rynku światowym z takimi gigantami jak Alstom, Bombardier czy Stadler. Niemniej, Luxtorpeda 2.0 obejmie też krajowych producentów urządzeń i wyrobów na rzecz infrastruktury kolejowej. Szansą będzie możliwość wykorzystania do tego celu środków pochodzących ze środków budżetowych oraz funduszy unijnych.

Jak pisaliśmy przedwczoraj, program - zdaniem większości przedstawicieli branży kolejowej - powinien być konkursem na dofinansowanie najlepszych projektów, a nie uznaniowym wsparciem całego sektora ze środków budżetowych czy akcją promocji kolei. W ten sposób Luxtorpeda 2.0 ma szansę stać się lokomotywą rozwijającą wiele gałęzi sektorów przemysłowych, nie tylko kolejowych, szansą na rozwój dziesiątek firm kooperujących z branżą oraz poddostawców.

Jednocześnie Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju ma przyczynić się do uzupełnienia luk w sieci połączeń kolejowych. To jak ma wyglądać sieć kolejowa w 2030 r. na tle lotnisk, portów i dróg wodnych prezentujemy poniżej.