Ukraina chce tworzyć z Polską nowy międzynarodowy korytarz transportowy

Ukraina chce tworzyć z Polską nowy międzynarodowy korytarz transportowy

14 listopada 2016 | Źródło: MIB
PODZIEL SIĘ

Po dwuletniej przerwie w Kijowie odbyło się 7. posiedzenie grupy roboczej do spraw transportu w ramach Polsko – Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. Uczestnicy spotkania omówili tematykę połączeń kolejowych, drogowych oraz lotniczych. Polska delegacja otrzymała też zaproszenie do wsparcia projektu utworzenia międzynarodowego korytarza transportowego Morze Bałtyckie - Morze Czarne - Morze Kaspijskie.

Fot. mib.gov.pl

Chciałbym podkreślić, że nasz rząd przykłada szczególną wagę do współpracy z Ukrainą – zarówno dwustronnej, jak i w formułach wielostronnych. Jako bardzo bliscy sąsiedzi mamy wiele zbieżnych celów i interesów gospodarczych. Z satysfakcją przyjmuję podejmowanie wspólnych wysiłków na rzecz realizacji projektu „Via Carpatia”, w którym zarówno Polska, jak i Ukraina są istotnymi partnerami – powiedział Jerzy Szmit, wiceminister infrastruktury i budownictwa otwierając wraz Jurijem Ławryniukiem, wiceministrem infrastruktury Ukrainy, posiedzenie Grupy roboczej do spraw transportu.

Podczas spotkania przedstawiciele strony ukraińskiej przekazali polskiej delegacji projekt porozumienia w sprawie utworzenia korytarza transportowego Morze Bałtyckie - Morze Czarne - Morze Kaspijskie. Jak podaje portal RŻD Partner, ustalenie stanowisk obu stron w tej sprawie powinno nastąpić jeszcze w tym roku. Strategię zintegrowanego rozwoju ruchu towarowego w nowym korytarzu ma opracować wspólny organ koordynacyjny.

Przypomnijmy, że w przedsięwzięciu uczestniczą Koleje Ukraińskie oraz Translogist Internrans Unigrup, rumuński państwowy operator logistyczny.

– Jednym z kroków sprzyjających udrożnieniu infrastruktury przygranicznej jest z pewnością rozdzielenie ruchu w drogowym przejściu granicznym Korczowa – Krakowiec. Jest to niezbędny warunek sprawnego funkcjonowania polsko-ukraińskiego odcinka granicy państwowej – powiedział Jerzy Szmit.

Poza budową drogi M10 na odcinku Krakovec – Lwów, podczas posiedzenia strony przedyskutowały kwestię oddzielenia ruchu towarowego od ruchu pasażerskiego na drogowym przejściu granicznym Korczowa – Krakovec, rozwój transportu kolejowego oraz uzupełnienie bazy prawno-traktatowej w zakresie transportu.