Przedłużenie „szerokiego toru” do czeskiej granicy w ogniu samorządowej krytyki

Przedłużenie „szerokiego toru” do czeskiej granicy w ogniu samorządowej krytyki

24 listopada 2016 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Prezydenci Sosnowca i Dąbrowy Górniczej oraz burmistrz Sławkowa, w którym kończy się biegnąca ze Wschodu Linia Hutnicza Szerokotorowa, krytykują koncepcję przedłużenia LHS do Gorzyczek przy granicy z Czechami, gdzie miałoby powstać centrum logistyczne.

Fot. sosnowiec.pl

Włodarze zagłębiowskich miast od pewnego czasu obserwują prace wokół rządowego Programu Polska 3.0, który zakłada budowę Centrum Logistycznego Vernovice-Gorzyczki. Planowana inwestycja ma stanowić nowy element Jedwabnego Szlaku i opierać się o planowaną do przedłużenia szerokotorową linię kolejową zarządzaną przez PKP LHS. Obecnie kończy się ona w Sławkowie, na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, gdzie znajduje się terminal przeładunkowy, od dawna uważany za strategiczny zasób rozwoju gospodarczego województwa śląskiego. W zgodnej opinii polityków i przedsiębiorców to przestrzeń o bardzo poważnym potencjale gospodarczym, mającym szansę stać się zapleczem dla wymiany towarowej pomiędzy Azją a Europą z uwagi na bliskość z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice-Pyrzowice oraz obszarami inwestycyjnymi Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Jaworzna i Mysłowic (w pobliżu Drogi Ekspresowej S1) czy też Będzina, Czeladzi, Psar, Siewierza i Sławkowa (wzdłuż Dróg Krajowych DK 94 i DK 86).

„Do wykorzystania potencjału, jaki drzemie w Euroterminalu w Sławkowie, a także w miastach Zagłębia, brakuje w zasadzie jednego, bardzo ważnego elementu - wybudowania drogowego łącznika Euroterminala w Sławkowie z droga S1 w Sosnowcu i drogą DK94 w Sławkowie. Niestety, w tej sprawie jak na razie nie wydarzyło się nic, co wskazywałoby na rzeczywiste zainteresowanie strony rządowej realizacją tej inwestycji. Znalazła się ona co prawda w podpisanym w 2014 roku przez władze wojewódzkie z rządem Kontrakcie terytorialnym, ale od tego czasu sprawa, jak się wydaje, stanęła w miejscu” – napisali samorządowcy w liście do wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Samorządowcy pytają w liście, czy wykonanie przedłużenia linii szerokiego toru na odcinku prawie 80 km w linii prostej ze Sławkowa, między innymi przez wysoce zurbanizowany teren aglomeracji górnośląskiej, do czeskich Vernovic ma jakikolwiek ekonomiczny sens i czy nie lepiej te środki zainwestować w rozwój infrastruktury komunikacyjnej, drogowej i kolejowej w obszarze Zagłębia Dąbrowskiego, w oparciu Zespół Terminali Linii Szerokotorowej w Sławkowie. Pomogłoby to zdaniem autorów listu chronić nie tylko interes samego Zagłębia, ale także kraju.

W opinii lokalnych władz, środki konieczne do wybudowania łącznika drogowego (w kwocie około 400 mln zł) stanowią niewielki koszt w stosunku do nakładów w zakresie planowanego przedłużenia linii szerokotorowej w kierunku Gorzyczek, a w zasadzie czeskich Vernovic, bo to one będą głównym jej beneficjentem.

W nieunikniony sposób dojdzie bowiem do sytuacji – wskazują autorzy listu – w której sławkowski Euroterminal stanie się w zasadzie tylko punktem tranzytowym. Biorąc pod uwagę skomplikowany projekt przedłużenia linii szerokotorowej do planowanego centrum logistycznego pod granicę z Czechami mogący potrwać nawet kilkanaście lat, samorządowcy uważają, że w pierwszym etapie rząd powinien zadbać o Zagłębie Dąbrowskie, budując efektywne łączniki drogowe Zespołu Terminali Linii Szerokotorowej w Sławkowie, w tym szczególnie Euroterminala z systemem dróg krajowych. 

„Jeśli tak się nie stanie, to ogromny potencjał gospodarczy, którym dysponujemy, nigdy nie zostanie wykorzystany we właściwy sposób. Co więcej, z czasem rozpoczną się procesy jego degradacji poprzez zniszczenie gminnych i powiatowych dróg lokalnych, stanowiących teraz dojazd do Zespołu Terminali Linii Szerokotorowej W Sławkowie” – wskazują w liście do wicepremiera.

Poza prezydentem Sosnowca, pod pismem podpisał się burmistrz Sławkowa, Rafał Adamczyk oraz prezydent Dabrowy Górniczej, Zbigniew Podraza. Pismo do starosty, Arkadiusza Watoły, poparł również prezydent Będzina, Łukasza Komoniewski, burmistrz Czeladzi, Zbigniew Szaleniec i burmistrz Wojkowic, Tomasz Szczerba.