PLK przeszkoliły kilkuset instruktorów nauki jazdy

PLK przeszkoliły kilkuset instruktorów nauki jazdy

18 grudnia 2016 | Źródło: Bezpieczny Przejazd
PODZIEL SIĘ

PKP Polskie Linie Kolejowe, w ramach kampanii Bezpieczny Przejazd – „Szlaban na ryzyko!”, realizują cykl warsztatów edukacyjnych dla instruktorów nauki jazdy. W specjalistycznych seminariach, które odbyły w Poznaniu, Bydgoszczy, Łodzi, Kielcach i Lublinie udział wzięło kilkaset osób. Ich celem było lepsze przygotowanie przyszłych kierowców.

Fot. PKP PLK

W specjalistycznych seminariach organizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe udział wzięło kilkuset specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa, w tym przedstawiciele lokalnych ośrodków szkolenia kierowców, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, Straży Ochrony Kolei, Wojewódzkich Komend Policji oraz Wojewódzkich Komend Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas spotkań poruszane były tematy dotyczące m.in. Prawa o Ruchu Drogowym w kontekście przejazdów kolejowo-drogowych, szczegółowo zaprezentowano kategorie przejazdów oraz najczęstsze wykroczenia popełniane przez kierowców, a także ciekawostki fizyczne przełożone na tematykę kolejową i motoryzacyjną. Ekspert PKP Polskich Linii Kolejowych, dyrektor Biura Bezpieczeństwa omawiał zasady bezpieczeństwa na przejazdach z perspektywy kolei na bazie doświadczeń oraz analiz wielu zdarzeń. Seminaria były również okazją do dyskusji, wymiany poglądów, doświadczeń na temat efektywnego szkolenia kursantów.

 Wyszliśmy z inicjatywą organizacji warsztatów dla instruktorów ośrodków szkolenia kierowców, ponieważ to właśnie oni pełnią niezwykle istotną rolę w przygotowaniu kursantów do bezpiecznej jazdy. Niestety wciąż za mało uwagi poświęca się tematyce zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Dlatego postawiliśmy na edukację. Od października spotykaliśmy się z instruktorami i przekazywaliśmy im dodatkowe materiały edukacyjne. Wierzymy, że lepiej przygotowany nauczyciel, to bezpieczniejszy uczeń. Duże zainteresowanie naszymi seminariami wskazuje, że jest potrzeba pogłębiania wiedzy z tego zakresu. Dlatego też w przyszłym roku planujemy kontynuację projektu – mówi Włodzimierz Kiełczyński, Dyrektor Biuro Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Chcąc dotrzeć z przekazem kampanii do jak największej grupy instruktorów oraz zachęcić ich do wspólnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych udostępniliśmy nasze materiały szkoleniowe blisko pół tysiąca ośrodkom oraz jednostkom zajmującym się edukacją kierowców na terenie pięciu województw.

STOP! Szlaban na ryzyko!

Przejazdy należą do najbardziej newralgicznych miejsc narażonych na powstanie kolizji powodujących znaczne szkody materialne oraz często ofiary w ludziach. Dlatego też PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie podnoszą poziom zabezpieczeń na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych m.in. poprzez modernizację przejazdów, budowę nowych bezkolizyjnych skrzyżowań czy podwyższanie kategorii przejazdów.

Do wypadków i kolizji dochodzi w miejscach wyraźnie zabezpieczonych znakami, w tym znakiem STOP. Jak podkreślają eksperci ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, wielu kierowców nie stosuje się do znaku STOP, który nakazuje bezwzględne zatrzymanie się przed skrzyżowaniem. Niektórzy z nich traktują go tylko jako sugestię lub błędnie utożsamiają ze znakami ustąp pierwszeństwa. Kierowcy ignorują również czerwone światło zakazujące wjazdu na tory, a nawet omijają slalomem zamknięte rogatki.

- Zależy nam na tym, aby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych było jak najmniej. Przysłużyć ma się temu szereg inwestycji infrastrukturalnych, a także szkolenia czy akcje edukacyjne organizowane w całej Polsce. Każdy kierowca powinien mieć nie tylko wiedzę dotyczącą przepisów, ale także świadomość, że ich przestrzeganie to dowód odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne oraz innych. Respektowanie zasad chroni wszystkich użytkowników przejazdów: kierowców na drodze i podróżnych w pociągach – tłumaczy Włodzimierz Kiełczyński.

11 lat kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd…”

Od 2005 roku PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzą ogólnopolską kampanię społeczno-edukacyjną pn. „Bezpieczny przejazd…”. Nadrzędnym celem tej inicjatywy jest szeroko rozumiana edukacja na temat zagrożeń wynikających z niezachowania zasad szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych. Wśród stałych i całorocznych akcji edukacyjnych, prowadzonych w ramach „Bezpiecznego przejazdu…”, organizowane są: symulacje wypadków, konkursy, happeningi, prelekcje dla dzieci, patrole Straży Ochrony Kolei w terenie oraz kampanie informacyjne w mediach, na plakatach i ulotkach.

W Polsce jest ponad 12 tyś. przejazdów kolejowo-drogowych. Od 2005 roku liczba wypadków na nich zmniejszyła się o jedną trzecią (z 236 w 2005 r. do 155 w 2015 r.). Pozytywną tendencję odnotowano też w 2015 roku – na przejazdach wydarzyło się o 12% mniej wypadków niż w 2014 roku. Od stycznia do listopada 2016 roku na przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce doszło do 180 wypadków i kolizji (przejazdy kat A-E), w których zginęły 44 osoby, a 38 zostało ciężko rannych.