Przebudowa torowiska w Bydgoszczy za blisko 23,9 mln zł

Przebudowa torowiska w Bydgoszczy za blisko 23,9 mln zł

29 grudnia 2016 | Źródło: CUPT
PODZIEL SIĘ

28 grudnia 2016 r. została zawarta umowa o dofinansowanie dla projektu Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza. Beneficjentem przedsięwzięcia jest Miasto Bydgoszcz, reprezentowane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

Fot. ZDMiKP Bydgoszcz

Inwestycja warta blisko 23,9 mln zł obejmuje przebudowę dwutorowego torowiska tramwajowego, zabudowanego wraz z pętlą tramwajową wzdłuż ulicy Chodkiewicza. Modernizacja polegać będzie na zmniejszeniu szerokości jezdni z obecnych 7 m do 6 m, wymianie nawierzchni jezdni oraz przebudowie chodników - wszystko po to, by w efekcie ułatwić pasażerom dostęp do pojazdów transportu publicznego szynowego.

Ponadto projekt obejmuje przebudowę i dostosowanie przystanków tramwajowych do taboru niskopodłogowego, przebudowę trakcji tramwajowej wraz z oświetleniem ulicznym, budowę systemu sterowania i automatyki rozjazdami na pętli tramwajowej „Bielawy", budowę wydzielonej drogi rowerowej, miejsc postojowych, infrastruktury Inteligentnego Systemu Transportowego dla komunikacji publicznej, a także wyposażenie 34 pociągów tramwajowych w urządzenia i radiowe nadajniki dwukierunkowe.

Projekt otrzymał wsparcie w wysokości 13,35 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko, działanie 6.1 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.