Zintegrowana informacja kolejowa na Dworcu Głównym w Poznaniu

Zintegrowana informacja kolejowa na Dworcu Głównym w Poznaniu

10 stycznia 2017 | Źródło: PKP S.A.
PODZIEL SIĘ

Kompleksowa informacja o połączeniach różnych przewoźników kolejowych, zintegrowana w jednym miejscu – to nowa usługa, z której mogą korzystać pasażerowie na dworcu Poznań Główny. Punkt informacyjny powstał z inicjatywy PKP S.A., przy współpracy z przewoźnikami korzystającymi z dworca: Kolejami Wielkopolskimi, Przewozami Regionalnymi oraz PKP Intercity.

Fot. Koleje Wielkopolskie

W informację kolejową przekształcono dotychczasowy InfoDworzec, w którym wcześniej można było dowiedzieć się przede wszystkim o funkcjonujących na terenie Poznania Głównego usługach, punktach handlowych oraz transporcie miejskim. Tego typu informacje będą nadal dostępne.

– Trzeba jednak pamiętać, że informacja o rozkładzie jazdy, alternatywnych połączeniach jest najważniejszą, jakiej podróżni poszukują na dworcu – mówi Michał Beim, członek zarządu PKP S.A. – Zaniechanie tej funkcji i przekształcenie punktów InfoDworzec na wzór informacji w centrach handlowych było błędem. Podobnie jak rozdrobnienie punktów informacyjnych poszczególnych przewoźników.

– Koleje Wielkopolskie od wielu lat postulowały przywrócenie informacji kolejowej na głównych dworcach – podkreśla Włodzimierz Wilkanowicz, prezes Kolei Wielkopolskich. – Współpracą przy tym projekcie pokazujemy, że kolej mimo iż jest tworzona przez wielu przewoźników, stanowi jeden spójny system, w którym najważniejszy jest pasażer.

Przekształcenie poznańskiego InfoDworca w informację kolejową jest projektem pilotażowym. W przyszłości wszystkie InfoDworce mają pełnić tę funkcję. Na koniec stycznia PKP S.A. planują zorganizować spotkanie z przewoźnikami pasażerskimi działającymi w Polsce odnośnie powrotu punktów informacji kolejowej na najważniejsze polskie dworce.

– Zależy nam, aby wspólnie wypracować model punktów informacji pasażerskiej – mówi Michał Beim – Chcemy stworzyć standardy małej architektury, form komunikacji z pasażerami, a także zasad postępowania w sytuacji opóźnień czy innych zakłóceń w ruchu pociągów. Doświadczenia państw Europy Zachodniej pokazują, że informacja kolejowa jest jednym z najważniejszych punktów na dworcach, a szczególny nacisk kładziony jest na dostępność do informacji osób niepełnosprawnych – dodaje.

PKP S.A. planuje w projekcie informacji kolejowej wykorzystać m.in. doświadczenia zdobyte w związku z wdrożeniem usługi tłumacza języka migowego on-line na największych dworcach. Spółka odwoływać się będzie też do najlepszych praktyk zagranicznych, a rozwiązania związane z dostępem osób niepełnosprawnych do informacji mają być konsultowane z organizacjami społecznymi.

Poznański punkt informacji kolejowej znajduje się w Nowym Dworcu Kolejowym naprzeciw kas. Jest on otwarty we wszystkie dniu tygodnia od 7:00 do 21:00.