Kolejowe inwestycje usprawnią regionalną komunikację Opolszczyzny

Kolejowe inwestycje usprawnią regionalną komunikację Opolszczyzny

11 stycznia 2017 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Podróżni pojadą szybciej i bezpieczniej na regionalnych trasach, zwiększy się też komfort obsługi na stacjach i przystankach – to planowane efekty realizacji Krajowego Programu Kolejowego na Opolszczyźnie. Prace PKP Polskich Linii Kolejowych poprawią również warunki dla przewozu towarów.

Fot. PKP PLK

– Projekty PKP Polskich Linii Kolejowych na Opolszczyźnie są kontynuacją realizowanych inwestycji, na które wydaliśmy ponad 2 mld zł. m.in. na trasie z Opola do Wrocławia, Częstochowy, Strzelec Opolskich. Efektem obecnie prowadzonych prac będą lepsze połączenia Kluczbork – Opole, Brzeg - Nysa, Opole – Nysa. Zamierzamy również wykonać modernizacje linii Opole – Kędzierzyn Koźle. Poprawi się sprawność i możliwości komunikacyjne kolei. Prace na liniach Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle usprawnią przewozy towarowe – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych.

Dla mieszkańców województwa i podróżujących koleją w regionie efektem prac będzie skrócenie podróży i lepsza obsługa na stacjach i przystankach. Dzięki rewitalizacji linii Nysa – Opole (nr 287) skróci się czas przejazdu o ok. 35 min (z ok. 1 h 30 min do ok. 55 min). O ok. 30 min krócej będzie trwała podróż pociągiem na trasie Kędzierzyn Koźle – Chałupki (z ok. 1 h 20 min do ok. 50 min) szybciej też pojadą pociągi z Kluczborka do Poznania.

Krótszą podróż w regionie i dojazd do stolicy województwa zapewni także rewitalizacja linii na odcinku Opole – Kluczbork (nr 301 i nr 293) oraz Nysa – Brzeg (nr 288). Obecnie dla obu projektów opracowywane jest studium wykonalności.

Ważną inwestycją PKP Polskich Linii Kolejowych na Opolszczyźnie jest modernizacja linii E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie. Projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie w III konkursie CEF. Inwestycja pozwoli m.in. na skrócenie czasu podróży w relacji Kędzierzyn Koźle – Opole o ok. 15 min (z obecnych ok. 45 min do 30 min). Lepsze warunki techniczne linii usprawnią też transport towarów.

– Zaplanowane inwestycje zwiększą dostęp do transportu kolejowego, co wpłynie na poprawę komunikacji w regionie. To ważne zarówno dla mieszkańców Opolszczyzny jak i samego regionu, ponieważ dobry system komunikacyjny to jeden z warunków wzrostu atrakcyjności województwa i rozwoju całego regionumówi Adrian Czubak, wojewoda opolski.

Ważny projekt towarowy, to prace prowadzone na odcinku Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle (na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682, 872). Dzięki dwukrotnemu zwiększeniu prędkości do 75 km/h, skróci się czas jazdy o ok. 45 min dla pociągów towarowych na odcinku Kędzierzyn Koźle – Toszek Północ. Sprawniejszy będzie przewóz ładunków oraz poprawi się konkurencyjności kolei w transporcie towarów.

Krajowy Program Kolejowy w województwie opolskim przewiduje z listy podstawowej i rezerwowej łącznie 10 projektów o wartości ponad 1,7 mld zł.

Podstawowe efekty prac - skrócenie czasu przejazdu:

 • w relacji Nysa – Opole o ok. 35 min (z ok. 1 h 30 min do ok. 55 min)
 • w relacji Kędzierzyn Koźle – Chałupki o 30 min (z ok. 1 h 20 min do ok. 50 min)
 • w relacji Kluczbork – Poznań Główny o ok. 10 min (z ok. 2h 15 min do ok. 2h 05 min).

Projekty na liście podstawowej KPK:

 1. Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682, 872 na odcinku Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle (POIiŚ)
 2. Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa – Opole (RPO)
 3. Rewitalizacja linii kolejowych nr 301 i nr 293 na odcinku Opole – Kluczbork (RPO)
 4. Rewitalizacja linii kolejowej nr 288 Nysa – Brzeg (RPO)
 5. Modernizacja obiektu mostowego na linii nr 143 na st. Kluczbork w km 69,749 (środki krajowe)
 6. Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska – w ramach projektu zrealizowane zostaną dwa zadania:
 • Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Chałupki (granica państwa (środki krajowe)
 • Prace na linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork – Poznań Gł. (środki krajowe)

Projekty na liście rezerwowej KPK:

 1. Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie (CEF) – projekt ubiega się o dofinansowanie w III konkursie CEF
 2. Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów (CEF)
 3. Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów (POIiŚ)
 4. Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Chałupki (granica państwa) (CEF).