Transport miejski Rok największej inwestycji w transport publiczny w historii Bydgoszczy

Rok największej inwestycji w transport publiczny w historii Bydgoszczy

16 stycznia 2017 | Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy
PODZIEL SIĘ

Dokładnie przed rokiem, 16 stycznia z pętli Łoskoń na nowe torowisko do Fordonu wyjechały pierwsze tramwaje. Od tego momentu przewiozły ponad 13,6 mln pasażerów.

Rok największej inwestycji w transport publiczny w historii Bydgoszczy
Fot. bydgoszcz.pl

Tramwaj do Fordonu był największa inwestycją w transport publiczny w historii Bydgoszczy. Jej realizacja zmieniła i nadal zmienia Fordon. Udało się ją połączyć z modernizacją i remontami przyległych ulic. Skrócił się czas dojazdu komunikacją publiczną do centrum. Wzdłuż nowego torowiska realizowany jest szereg inwestycji deweloperskich na osiedlach Bohaterów, Szybowników, Tatrzańskim i Terenach Nadwiślańskich. 

Inwestycja zdecydowanie poprawiła również bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu. Na przebudowanych skrzyżowaniach zainstalowano wiele sygnalizacji świetlnych, które ułatwiają przekraczanie ruchliwych jezdni.  W czterech punktach zbudowane zostały ronda, które gwarantują płynność ruchu.  Wszystkie przebudowane skrzyżowania wyposażono w infrastrukturę ułatwiającą poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Inwestycja została połączona z zakupem 12 niskopodłogowych tramwajów. Nowoczesny tabor jest również dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dzięki budowie węzła Bydgoszcz Wschód pasażerowie komunikacji miejskiej zyskali też możliwość wygodnej przesiadki na pociągi kursujące w kierunku Warszawy i Torunia. Warto podkreślić, że kolejnym etapem rozbudowy tego węzła będzie budowa estakady drogowej. Obecnie przygotowywana jest koncepcja dla tego zadania.

Utworzenie nowych linii było poprzedzone konsultacjami społecznymi. W ich wyniku, między innymi  do obsługi Fordonu, skierowane zostały 4, a nie 2 linie. Również po uruchomieniu trasy wprowadzono korzystne zmiany. Wzmocniono między innymi linie nr 74 oraz wydłużono przebieg linii nr 65 do pętli Łoskoń. Wprowadzono też na wielu liniach dodatkowe kursy. Po realizacji inwestycji w kilku punktach Fordonu dobudowane zostały chodniki ułatwiające dojście na przystanki.

Najwięcej pasażerów korzysta z linii nr 5 łączącej pętle Łoskoń z Rycerską. Codziennie podróżuje nią około 16427 bydgoszczan. Z linii nr 3 kursującej na Wilczak korzysta około 11857  pasażerów. Linie nr 7 (na Kapuściska) i 10 (do Lasu Gdańskiego) przewożą odpowiednio 4672 i 8558 pasażerów. Koszt funkcjonowania tych linii to 9,85 mln zł rocznie.

Wiosną wdrożono też na linii inteligentne systemy transportowe ITS, które wprowadziły m.in. priorytet dla tramwajów na skrzyżowaniach sterowanych sygnalizacją świetlną. Składy  przejeżdżające przez obszar Fordonu uzyskały rozkładowy czas podróży (od przystanku Geodetów – Andersa do przystanku Fordońska – Wyścigowa) równy 18 minutom. Przekłada się to na prędkość podróżną ok. 31 km/h, czyli prawie taką jaką osiąga tzw. „szybki tramwaj”

10 kilometrów w 2 lata

Budowa linii tramwajowej trwała dwa lata. Pierwsze prace rozpoczęły się w listopadzie 2013 roku. Największym wyzwaniem była budowa ponad półkilometrowej estakady nad ulica Fordońską, stacją Bydgoszcz Wschód, ulicą Inwalidów i Lewińskiego. Warto dodać, że stacja kolejowa została przeniesiona blisko 400 metrów w kierunku zachodnim, co wymagało zbudowania nowego układu torowego i peronów. W ramach inwestycji wybudowano pętlę Łoskoń z elementami zajezdni oraz trzy pętle awaryjne. Jedna z nich – Niepodległości jest wykorzystywana także przez linie nr 7 i 10. Znacznie rozbudowano też układ drogowy m.in. dobudowano drugą jezdnię na ul. Akademickiej, a wiadukt na Skarżyńskiego wyposażono w windy i dodatkowe schody. Wykonawcą zadania było konsorcjum, któremu liderowała bydgoska firma „Gotowski”

W tym roku na fordońskim torowisku planowane są prace serwisowe, typowe dla nowych linii (m.in. podbijanie i dobalastowanie).  Dodatkowo wprowadzone zostaną rozwiązania minimalizujące ryzyko odkształcania się torowiska na łukach przy wysokich temperaturach (zastosowanie przyrządów dylatacyjnych o lepszych parametrach).

Inwestycja w liczbach:

  • Wartość inwestycji wraz z taborem – 437 mln zł
  • Liczba przewiezionych pasażerów przez rok – 13,6 mln
  • Liczba pasażerów dziennie – 41,5 tysiąca
  • Długość linii — 10 km
  • Długość toru pojedynczego — 25 km