Bezpieczne ferie z koleją

Bezpieczne ferie z koleją

27 stycznia 2017 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

By dzieci i młodzież bezpiecznie spędziły ferie SOK skierowała więcej patroli wokół torów i przejazdów. Dodatkowo monitorowane są kolejowe mosty i wiadukty. Kolejarze liczą na pozytywny efekt spotkań nt. bezpieczeństwa. W 2016 r. w prelekcjach wzięło udział 50 tys. dzieci.

Fot. PKP PLK

Podczas dni wolnych od nauki, m.in. ferii zimowych, Straż Ochrony Kolei częściej sprawdza tereny kolejowe. Około 400 patroli strzeże bezpieczeństwa wokół stacji i linii. Szczególnie zabezpieczane są mosty i wiadukty. Tam obecność dzieci i młodzieży może być przyczyną niebezpiecznych sytuacji. Więcej patroli jest także na dworcach i stacjach w miejscowościach turystycznych. Dla lepszej ochrony organizowane są także wspólne patrole SOK z policjantami i strażnikami granicznymi.

Podczas ferii zimowych szczególną obserwacją obejmujemy te miejsca, gdzie mogą przebywać dzieci. Tam patrole SOK pojawiają się kilka razy dziennie. Rozmowy z dziećmi przebywającymi obok torów mają wyeliminować niebezpieczne sytuacje. Liczymy też na odpowiedzialne zachowanie opiekunów wycieczek i zimowisk na przejazdach i przejściach przez tory – mówi Paweł Boczek, zastępca komendanta SOK.

Pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych w ramach kampanii Bezpieczny Przejazd – „Szlaban na ryzyko!” oraz funkcjonariusze SOK na bieżąco prowadzą edukację w szkołach, by dzieci i młodzież znały zasady bezpieczeństwa obok terenów kolejowych i w podróży. W 2016 r. przeprowadzili prawie 2 tys. prelekcji z dziećmi i młodzieżą. Z dodatkowych zajęć bezpieczeństwa skorzystało około 50 tysięcy dzieci. Omawiane były zasady bezpiecznego przechodzenia przez tory, zachowanie w podróży koleją, w pociągach, na peronach, skutki zabaw w pobliżu przejeżdżających pociągów.

W ramach kampanii Bezpieczny Przejazd – „Szlaban na ryzyko!” zwiększających poziom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży są organizowane: konkursy, happeningi, współpraca z youtuberami. Więcej informacji na www.bezpieczny-przejazd.pl