Jak będzie wyglądał rozkład jazdy Kolei Wielkopolskich podczas modernizacji linii E20?

Jak będzie wyglądał rozkład jazdy Kolei Wielkopolskich podczas modernizacji linii E20?

29 stycznia 2017 | Źródło: Koleje Wielkopolskie
PODZIEL SIĘ

Koleje Wielkopolskie opublikowały wstępne informacje na temat działań samorządu województwa dla zminimalizowania negatywnych skutków projektu przygotowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe pn.: „Modernizacja linii kolejowej E-20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty – odcinek Sochaczew – Swarzędz”.

Fot. Koleje Wielkopolskie

Opracowany przez zarządcę infrastruktury kolejowej projekt modernizacji linii kolejowej E20 zostanie podzielony na kilka etapów. Prace obejmą przebudowę: 365 km toru, 271 rozjazdów, 134 obiektów inżynierskich, 18 peronów, 653 km sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem.

W związku z powyższym PKP PLK poinformowała o konieczności całkowitego wyłączenia z ruchu pociągów niektórych odcinków linii: Podstolice – Konin w terminie czerwiec 2017 r. – lipiec 2018 r., Kutno – Konin w terminie lipiec 2018 r. – sierpień 2018 r. oraz Zamków – Konin w terminie sierpień 2018 r. – czerwiec 2019 r. Ponadto, na wybranych odcinkach linii kolejowej E20 prowadzony będzie ruch pociągów wyłącznie po jednym torze.

Samorząd województwa od chwili pozyskania informacji o decyzjach PKP PLK podjął działania dla przygotowania koncepcji zminimalizowania niedogodności komunikacyjnych dla mieszkańców korzystających z pociągów Kolei Wielkopolskich. Odbyło się kilkanaście spotkań konsultacyjnych, na których na wniosek organizatora przewozów (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) i przewoźnika (Koleje Wielkopolskie) dokonano częściowych zmian założeń projektu dla zminimalizowania niedogodności w podróżowaniu. W konsultacjach brali udział również przedstawiciele zainteresowanych samorządów lokalnych.

Dokonano inwentaryzacji i wizji lokalnej poszczególnych przystanków i stacji kolejowych, a także omawiano i uzgadniano zasady realizacji przewozów.

Uwzględniając fakt sporej dolegliwości społecznej proponowanego przez PKP PLK projektu modernizacji, Urząd Marszałkowski zdecydował o przygotowaniu  i wdrożeniu autobusowej komunikacji zastępczej. Utrudnienia w podróżowaniu na odcinku Września – Konin dotyczą grupy 7284 osób, które średniodobowo przemieszczają się pociągami Kolei Wielkopolskich.

Władze samorządowe i Koleje Wielkopolskie opracowały „Studium przebiegu trasy autobusowej komunikacji zastępczej”. Przewiduje ono m.in. wskazanie lokalizacji tymczasowych postojów autobusów komunikacji zastępczej z podziałem na: stacje i przystanki kolejowe, przystanki autobusowe w ciągu drogi krajowej 92, place manewrowe w miejscowościach, rezygnację z obsługi przystanku kolejowego Konin Zachód.

Przygotowano kilka koncepcji połączeń autobusowych:

  • autobus za pociąg na odcinku wyłączonym z ruchu pociągów zatrzymujący się na wszystkich stacjach i przystankach przy wykorzystaniu drogi krajowej 92 i dróg gminnych. Prognozowany czas przejazdu na krytycznym odcinku (Konin – Września), to 116 min co w konsekwencji wydłuży czas przejazdu na odcinku Poznań – Konin z obecnych 88 min do około 180 min. W ramach tego czasu uwzględniono 15 minut na zmianę środka transportu w punktach przesiadkowych,
  • uruchomienie bezpośrednich wahadłowych połączeń autobusowych na odcinku Konin – Poznań przy korzystaniu z autostrady A2 – zakładany czas podróży około 100 min, rozważane jest także podobne połączenie na odcinku Słupca – Poznań (czas przejazdu około 80 min).

Koleje Wielkopolskie przygotowały:

  • projekt rozkładu jazdy pociągów na jednotorowym odcinku Swarzędz – Września, gdzie z dotychczasowych 23 par pociągów uruchamianych dobowo pozostanie 17 par,
  • studium przebiegu trasy Autobusowej Komunikacji Zastępczej, które przewiduje około 90 kursów autobusów za pociąg,
  • koncepcję koordynacji ruchu pociągów z połączeniami autobusowymi oraz zapewnienia możliwości nabywania biletów na stacjach, przystankach kolejowych oraz w autobusach.

Założenia projektowe organizacji autobusowej komunikacji zastępczej przewidują akceptację biletów kolejowych dla podróżnych korzystających z autobusów.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, jako organizator przewozów i właściciel Kolei Wielkopolskich, uwzględniając projekt modernizacji linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty – odcinek Sochaczew – Swarzędz nie przewiduje zmniejszenia zatrudnienia w spółce. 

Pomimo niedogodności, jakie napotkają mieszkańcy Wielkopolski podróżując na tym odcinku pociągami KW, Urząd Marszałkowski zapewni dostępność komunikacji zbiorowej dla społeczności lokalnej przez cały okres robót na newralgicznym odcinku linii kolejowej.