PLK: częściowe zamknięcie trasy Poznań – Warszawa skróci remont z czterech do dwóch lat

PLK: częściowe zamknięcie trasy Poznań – Warszawa skróci remont z czterech do dwóch lat

30 stycznia 2017 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Więcej pociągów, lepiej wyposażone, dostosowane dla niepełnosprawnych perony, sprawniejsze połączenia regionalne – to ważne dla pasażerów efekty przebudowy trasy Poznań - Warszawa. PLK wspólnie z przewoźnikami i samorządem planują sprawną komunikację zastępczą podczas planowanych od czerwca prac modernizacyjnych.

Fot. Rafał Wilgusiak

Dobry plan – szybka modernizacja i sprawna komunikacja zastępcza

Między czerwcem 2017 r. a lipcem 2018 r. zaplanowano zamknięcie 60 km odcinka Podstolice – Konin. Od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. wstrzymanie ruchu i najcięższe prace modernizacyjne będą prowadzone na 40 km odcinku Konin – Barłogi.

Równoczesne prace na dwóch torach pozwolą skrócić czas robót budowlanych z 51 do 24 miesięcy. Wykonamy w tym czasie bardzo duży zakres prac. Planujemy wspólnie z partnerami tzn. przewoźnikami i samorządem, optymalne dla pasażerów zmiany w komunikacji mówi Sebastian Mech, dyrektor projektu z PKP Polskich Linii Kolejowych.

PLK wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego ustaliły, że do obsługi ruchu regionalnego, w czasie prowadzonych robót, na zamkniętych odcinkach będzie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa. Pasażerowie pojadą między innymi drogą krajową nr 92 oraz autostradą A2.

Takie przejazdy zaplanowano:

  • między Koninem a Wrześnią od czerwca 2017 r. do lipca 2018 r.

 

  • między Koninem a Barłogami od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r.

Orientacyjny czas przejazdu autobusami:

  • na odcinku Września – Konin, z postojami na wszystkich kolejowych stacjach i przystankach, planowany na około 115 minut.
  • na odcinku między Poznaniem a Koninem bezpośredni przejazd (z wykorzystaniem autostrady A2) planowany na około 100 minut.

Relacja

Obecnie

ZKA

Po modernizacji najszybszy

Poznań Gł. – Konin

ok. 70 minut

ok. 100 minut

ok. 55 minut

Konin – Września

ok. 45 minut

ok. 115 minut

ok. 35 minut

Zmiany w komunikacji dotyczą także pasażerów pociągów dalekobieżnych. Informacje już podaje przewoźnik. Pociągi dalekobieżne na trasie Poznań – Warszawa pojadą trasą zmienioną: Poznań – Gniezno – Inowrocław Rąbinek – Kutno – Warszawa. Proponowana trasa jest najszybszym możliwym bezpośrednim połączeniem między miastami. Czas podróży zmieni się o około 40 minut.

Sprawniej połączymy Polskę między Warszawą a Poznaniem

Przebudowa trasy podwoi możliwości linii. Pociągi dalekobieżne pojadą z prędkością 160 km/h. Skróci się czas podróży m.in. składów regionalnych. Planowane zmiany to krótsze podróże: na trasie Poznań – Konin o około 15 minut, między Sochaczewem a Koninem o około 35 minut., między Koninem a Kutnem o około 20 minut.

Kompleksowo zmodernizowane zostaną stacje Łowicz, Kutno, Koło i Konin. Wybudowane zostaną nowe perony dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Także w Podstolicach, Koninie Zachód, Kutnie Azory, Mysłakowie i Leonowie poprawi się standard obsługi pasażerów. Wygodną podróż zapewnią wyższe perony wyposażone w nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne i oświetlenie.

W Koninie, Kutnie i Łowiczu wybudowane zostaną nowoczesne Lokalne Centra Sterowania (LCS). Umożliwią one sprawne prowadzenie ruchu pociągów na linii między Poznaniem a Warszawą.

PKP Polskie Linie Kolejowe w kwietniu wyłonią wykonawców modernizacji odcinka między Swarzędzem a Sochaczewem na trasie Poznań - Warszawa.

Szacowany koszt modernizacji linii to około 2,6 mld zł. Przed zatwierdzeniem dofinansowania projektu przez Komisję Europejską, wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych - złożony w konkursie CEF - został pozytywnie oceniony przez niezależnych ekspertów.

Liczby inwestycji:

  • 237 km - odcinek dwutorowej linii między Swarzędzem a Sochaczewem;
  • 659 km sieci trakcyjnej - kompleksowa wymiana
  • 300 km torów - kompleksowa wymiana;
  • 269 szt. rozjazdów - kompleksowa wymiana;
  • 16 mostów - przebudowa
  • 10 wiaduktów - przebudowa