Rail Baltica priorytetem dla polsko-litewskiej polityki transportowej

Rail Baltica priorytetem dla polsko-litewskiej polityki transportowej

03 lutego 2017 | Źródło: MIB
PODZIEL SIĘ

– Bardzo zależy nam, aby nasze wspólne pogranicze stało się obszarem dobrze skomunikowanym i pozbawionym barier infrastrukturalnych – powiedziała Justyna Skrzydło, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, otwierając posiedzenie Polsko-Litewskiej Podkomisji ds. Transportu. Dzięki częstym kontaktom roboczym obie strony mogą na bieżąco analizować, planować i realizować zadania infrastrukturalne na wspólnych szlakach transportowych, dzięki bieżącej wymianie informacji na temat działań podejmowanych po drugiej stronie granicy.

Fot. MIB

W zakresie transportu kolejowego rozmowy dotyczyły m.in. inwestycji w międzynarodowym szlaku kolejowym Rail Baltica, który został zaliczony do priorytetowych projektów infrastrukturalnych w skali UE oraz dalekobieżnych bezpośrednich połączeń kolejowych między Polską a Litwą. Obecnie żaden pociąg nie łączy Warszawy z Wilnem, a żeby dostać się koleją do stolicy naszego północnego sąsiada podróżni są zmuszeni jechać przez Mińsk na Białorusi. Czas najszybszego połączenia wynosi 12 godzin i 47 minut, ale trzeba się liczyć aż z sześcioma przesiadkami. Budowa Rail Baltiki pozwoli na jazdę co najmniej 160 km/h na całej długości trasy, co skróci czas jazdy do kilku godzin.

Warto przy tej okazji wspomnieć, że realnym zagrożeniem dla projektu jest sytuacja geopolityczna, która może zmniejszyć wsparcie unijne dla przedsięwzięcia. Baiba Rubesa, szefowa wspólnej dla trzech krajów bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) spółki Rb Rail podkreśla, że napięta sytuacja z powodu Brexitu, a także kryzys imigracyjny i kwestie bezpieczeństwa mogą po 2020 roku zmniejszyć kwoty przeznaczone na projekt budowy trasy. Zdaniem Rubesy, gdyby Unia przeznaczyła mniej niż 85 proc finansowania, to Litwa, Łotwa i Estonia musiałby znaleźć sposób by zapewnić kontynuację projektu. W styczniu premierzy państw bałtyckich podpisali porozumienie w sprawie realizacji Rail Baltiki. Zakłada ono, że kraje sfinalizują prace budowy kolei do 2025 roku.

W rozmowach z Ričardasem Degutisem, wiceministrem transportu i komunikacji strona polska podkreśliła, że realizacja głównych szlaków transportowych łączących Polskę i Litwę - Via Baltica i Rail Baltica wpisuje się w proces realizacji Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) w Polsce i Europie.

Współpraca bilateralna Polski z Litwą odbywa się m.in. w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej oraz Polsko-Litewskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, w której ramach funkcjonuje Podkomisja ds. Transportu.

Poprzednie posiedzenia Podkomisji odbyły się 21 marca 2014 r. w Warszawie oraz w dniach 6-7 maja 2015 r. w Wilnie i Kownie. Przedmiotem prac Podkomisji są bieżące kwestie z zakresu współpracy polsko-litewskiej w dziedzinie transportu.