WKD wprowadza tańsze przejazdy rodzinne w czasie ferii

WKD wprowadza tańsze przejazdy rodzinne w czasie ferii

11 lutego 2017 | Źródło: WKD
PODZIEL SIĘ

W okresie ferii zimowych Warszawska Kolej Dojazdowa wprowadza tzw. „ przejazdy rodzinne”. Może z nich korzystać osoba dorosła, która nie posiada indywidualnych uprawnień do przejazdów ulgowych odbywająca przejazd z dzieckiem, które nie ukończyło 16 roku życia.

Fot. Tomasz Zajkowski

Osoba ta może wówczas wykupić dla siebie i dla dziecka jednorazowe bilety „tam” lub „tam i z powrotem” według taryfy ulgowej 50%, albo nabyć w kasie biletowej bilet jednorazowy wg taryfy ulgowej 50% dla siebie i bilet jednorazowy dla dziecka zgodnie z przysługującą mu ulgą ustawową lub handlową.
Uprawnienie do przejazdów rodzinnych przysługuje we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy WKD.

Kasa biletowa dokonuje na biletach dla osoby dorosłej i dla dziecka adnotacji: „Przejazd rodzinny” i potwierdza ją datownikiem kasy.

Podróżny, który nabył bilet na przejazd w punkcie uprawniającym do sprzedaży biletów na linię WKD dokonuje samodzielnie wpisu „przejazd rodzinny” na bilecie.

Osoba dorosła powinna posiadać przy sobie dokument stwierdzający wiek dziecka. Jeżeli osoba dorosła odbywa przejazd z więcej niż jednym dzieckiem, powinna dla pozostałych dzieci nabyć bilet zgodnie z przysługującymi im uprawnieniami oraz posiadać dokumenty potwierdzające te uprawnienia (np. legitymację szkolną).

Z „przejazdów rodzinnych” można korzystać: od godz. 15:00 dnia 10 lutego 2017 r. (piątek) do godz. 24:00 dnia 26 lutego 2017 r. (niedziela)

Oferta „Przejazdy rodzinne” obowiązuje w okresie ferii zimowych w województwie mazowieckim, jako województwie właściwym dla lokalizacji siedziby spółki.